کلیدواژه‌ها = تحلیل محتوا
تعداد مقالات: 15
1. مرورنظام مند مطالعات انجام شده درحیطه استعدادیابی ورزشی

دوره 7، شماره 3، بهار 1399، صفحه 20-30

10.30473/jsm.2020.46883.1331

منصوره توفیقی؛ نازنین راسخ؛ فروغ فتاحی مسرور


4. تحلیل علم سنجانه ی مقالات پژوهشگران علوم ورزشی ایران در آی.اس.آی

دوره 5، شماره 3، بهار 1397، صفحه 49-62

مرتضی رضایی صوفی؛ علی اکبر خاصه؛ علی خاصه


5. مقایسه وضعیت پوشش انواع رشته‌های ورزشی معلولین و غیر معلولین در دو روزنامه ایران ورزشی وابرار ورزشی

دوره 5، شماره 1، پاییز 1396، صفحه 27-36

حمید قاسمی؛ حسین پورسلطانی زرندی؛ حمیدرضا سلیمانی


7. مقایسه محتوای برنامه های ورزشی رسانه های محلی با تأکید بر پوشش رشته های ورزشی

دوره 4، شماره 1، پاییز 1395، صفحه 30-38

حامد نظرویسی؛ حمید قاسمی؛ سردار محمدی


8. وضعیت کتب مدیریت اوقات فراغت و ورزشهای تفریحی در دانشگاه های ایران تا پایان سال 1393

دوره 2، شماره 2، زمستان 1393، صفحه 41-48

حدیث فاعلی؛ رضا صابونچی؛ حمید قاسمی


9. تحلیل محتوای برنامه های ورزشی صدا و سیما با تاکید بر مولفه های ورزشی مطالعه موردی:( استان های لرستان، مر کزی، اصفهان)

دوره 2، شماره 2، زمستان 1393، صفحه 30-40

احمد حیدریان میرزایی؛ شوکت آتشبار؛ فاطمه ازم؛ مسعود نادریان جهرمی؛ محمد سلطان حسینی


10. تحلیل حیطه مطالعاتی مقالات مدیریت ورزشی بر مبنی گرایش های مقطع کارشناسی ارشد

دوره 1، شماره 4، تابستان 1393، صفحه 9-16

بهمن عسگری زردابی؛ حسین عیدی؛ حمید قاسمی؛ کامران عیدی پور


11. تحلیل محتوای اخبار ورزشی (مطالعه موردی: شبکه سوم سیما(

دوره 1، شماره 3، بهار 1393، صفحه 20-28

مینا امامی؛ مینا ملائی


12. تحلیل محتوای مقالات نشریه علوم حرکتی و ورزش دانشگاه خوارزمی

دوره 1، شماره 3، بهار 1393، صفحه 51-62

علی ضیائی؛ علیرضا الهی؛ ایمان بخشوده نیا


13. تحلیل محتوای برنامه های ورزشی سیمای استان ها با تأکید بر پوشش ورزش بانوان

دوره 1، شماره 2، زمستان 1392، صفحه 23-30

حمید قاسمی؛ ابوالفضل فراهانی؛ زهرا شاکرمی؛ سید سعید حسینی


14. تحلیل محتوای بخش ورزشی مطبوعات استان خوزستان با رویکرد ورزش بانوان

دوره 1، شماره 1، پاییز 1392، صفحه 9-18

مریم علمشاهی؛ صدیقه حیدری نژاد؛ سیده ناهید شتاب بوشهری


15. تحلیل محتوای مقالات مدیریت ورزشی مجلات علمی پژوهشی

دوره 1، شماره 1، پاییز 1392، صفحه 53-60

گیتی تپه رشی؛ شایسته حقیقی؛ زهرا عبدالوهاب