اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 462
تعداد پذیرش 205
تعداد پذیرش بدون داوری 36
تعداد عدم پذیرش 170
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 76

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 8
تعداد شماره‌ها 30
تعداد مقالات 215
تعداد مشاهده مقاله 353972
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 215050
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 24 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 45 روز
متوسط زمان داوری 13 روز
متوسط زمان پذیرش 149 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 84 روز
درصد پذیرش 44 %