راهنمای نویسندگان

دستورالعمل تدوین مقاله نشریات علمی دانشگاه پیام نور  

ارسال مقاله، منحصراً از طریق سامانه الکترونیکی مجله انجام می‌شود.


دستور العمل تدوین مقاله :

برای دریافت قالب متن مقاله کلیک کنید.

برای دریافت قالب مشخصات نویسندگان مقاله کلیک کنید.

 برای دریافت سبک APAکلیک کنید.

 


شرایط پذیرش مقاله 

الف: شرایط پذیرش مقاله

1- مقاله‌های ارسالی باید در زمینه­ تخصصی نشریه (ارتباطات ورزشی، رسانه های ورزشی،تبلیغات ورزشی، روابط عمومی در ورزش و روابط بین الملل در ورزش) و دارای جنبه آموزشی یا پژوهشی و حاصل کار پژوهشی نویسنده یا نویسندگان باشد.

2- مقاله‌های برگرفته از پایان نامه‌ها و رساله‌های دانشجویان با نام استاد راهنما، مشاوران و دانشجو و با تأییدیه استاد راهنما و مسئولیت وی منتشر می‌شود.

3- علاوه بر قرار گرفتن موضوع مقاله در دامنه تخصصی مجله، مقاله یا بخشی از آن نباید در هیچ مجله‌ای در داخل یا خارج از کشور در حال بررسی بوده یا منتشر شده باشد؛ همچنین، هم‌زمان برای سایر نشریه­ ها ارسال شده باشد. مقالات ارائه شده به صورت خلاصه مقاله در  کنگره­ ها، سمپوزیوم‌ها، سمینارهای داخلی و خارجی که چاپ و منتشر شده باشد، می‌تواند در قالب مقاله کامل ارائه شوند.

4- زبان رسمی نشریه فارسی است (با این حال مقاله‌هایی به زبان انگلیسی نیز قابل بررسی خواهد بود).

5- مقاله‌های ترجمه شده از زبان­های دیگر قابل پذیرش  خواهد بود.

6- نشریه در رد یا قبول، ویرایش، تلخیص یا اصلاح مقاله­ های پذیرش شده آزاد است و از بازگرداندن مقاله‌های دریافتی معذور است.

7- مسئولیت صحت و سقم مطالب مقاله به لحاظ علمی، حقوقی، مسئولیت آراء و نظرات ارائه شده به عهده نویسنده‌ مسئول مکاتبات است و چاپ مقاله به معنی تأیید تمام مطالب آن نیست.

8- مقاله‌های علمی ـ مروری از نویسندگان مجرب و با سابقه در زمینه­ های تخصصی در صورتی پذیرش می‌شود که به منابع متنابهی استناد شده و نوآوری خاصی داشته باشد.

9- اصل مقاله‌های رد شده یا انصراف داده شده پس از شش ماه از آرشیو مجله خارج خواهد شد و مجله هیچ گونه مسئولیتی در قبال آن نخواهد داشت.

 

بسیار مهم:

- فهرست منابع درانتهای مقاله بر اساس روش APA  و به زبان انگلیسی بوده و درانتهای منابع فارسی که به انگلیسی ترجمه شده اند واژه (Persian)  ذکر شود.

- منابع انگلیسی موجود درمتن، آوانویسی شده و دراولین ارجاع زیرنویس شوند. زمان کلیه منابع چه در متن و چه درمنابع انتهایی به سال میلادی باشد.

- کلیه اعداد درون جداول و نمودارها به زبان فارسی بوده و همچنین عناوین جداول و شکل های موجود در مقاله به دوزبان فارسی و انگلیسی درج گردد.

- ارسال چکیده بلند انگلیسی در مرحله پذیرش مقاله

- این نشریه دو فایل دریافت می کند یک فایل با مشخصات کامل(مشخصات نویسندگان) و یک فایل  که برای داوری ارسال میشود، در فایل مربوط به داور(فایل اصلی مقاله) از ذکر نام و نشان از جمله آدرس پست الکترونیک، شماره تماس، نام و نام خانوادگی که به نحوی ارتباط مقاله با نویسنده را روشن می نماید اجتناب شود.

 

ب: نحوۀ نگارش مقاله

1- رسم‌الخط مورد قبول نشریه، براساس آخرین شیوه­ نامه فرهنگستان زبان و ادب فارسی است.

برای دریافت شیوه نامه می توانید به آدرس زیرمراجعه فرمائید:

 http://www.persianacademy.ir/fa/das.aspx  

2- حروف چینی مقاله‌های ارسالی بایستی در کاغذ A4، دو ستونه، با فاصله تقریبی میان دو ستون و میان سطور 1 سانتیمتر با قلم B Mitra نازک 12 ، برای متن‌های انگلیسی با قلم Times New Roman نازک 11 با فاصله تقریبی میان سطور 1 سانتیمتر، در محیط Microsoft Word 2003-2007 یا ویرایش‌های بالاتر و با فاصله 2 سانتیمتری از چپ و راست و فاصله 3 سانتیمتری از بالا و پایین کاغذ انجام شود.

3- دستورهای نقطه گذاری در نوشتار متن رعایت شوند. به طور مثال گذاشتن فاصله قبل از نقطه (.)، کاما (،) و علامت سوال (؟) لازم نیست، ولی بعد از آنها، درج یک فاصله الزامی است.

3-1.مقاله نباید اشکالات نگارشی و ادبی داشته باشد. نکات زیر برخی از مهم­ترین موارد نگارشی است که باید رعایت شود:  رعایت نیم­ فاصله­­‌ها در کلماتی با دو جزء، مانند: می‌توان، می­‌شود و . . .؛ گذاشتن علامت « ء» در کلماتی مانند تأییدی، تأثیر، مؤلفه، مؤثر و . . . ؛ جدا نویسی کلماتی مانند: پرسش‌نامه، به‌دست ­آمده و . . .؛ گذاشتن تنوین در کلماتی مانند: مثلاً، اصلاً و . . .؛ به‌کار‌بردن «همزه» به جای « ی» در کلماتی مانند دامنة حرکتی، نمرة آزمون و . . .؛ استفاده از واژة پژوهش، پژوهشگر، پژوهش­‌ها به­ جای تحقیق، محقق، تحقیقات؛ استفاده از واژة معنادار به­ جای معنی­ دار.

  3-2. پس از ویرگول یک فاصله بگذارید و سپس کلمة بعدی را بنویسید. پیش از ویرگول نباید فاصله وجود داشته باشد. مانند: پژوهشگران، گزارش دادند . . .

 3-3. نقطه به کلمه ما قبل خود می­ چسبد. پس از نقطه نیز یک فاصله بگذارید و سپس کلمه بعدی را بنویسید.

3-4.در داخل متن، هر جا که نیاز به استفاده از کمانک (پرانتز) باشد، باید بین حرف آخر کلمه قبل از کمانک و کمانک اول و پس از کمانک دوم و کلمه بعد یک فاصله باشد. مثلاً: بررسی ابراهیمی (2004) نشان داد . . .

4-کلیه صفحات مقاله از جمله صفحاتی که دارای شکل/ جدول/ تصویر می‌باشند، دارای قطع یکسان و شماره صفحه باشد و حداکثر حجم مقاله‌ها همراه  با جدول‌ها و نمودارها نباید از 15 صفحه ‌ بیشتر باشد.

5- مقاله‌های ارسالی بایستی دارای بخش‌های زیر باشد:

 • شناسه مقاله: همراه هر مقاله اطلاعاتی ذیل به هر دو زبان فارسی و انگلیسی ارسال خواهد شد:

  - عنوان کامل مقاله به فارسی(B Zar بولد 13) و انگلیسی(Times New Roman بولد 13)

  - نام و نام خانوادگی نویسنده/ نویسندگان به ترتیب میزان سهم،  (B Zar بولد 10)، مرتبه علمی و محل اشتغال یا تحصیل نویسنده/ نویسندگان به فارسی (B Zar نازک 9) ،

 نام و نام خانوادگی نویسنده/ نویسندگان به ترتیب میزان سهم  به انگلیسی ( Times New Roman  بولد 11)، مرتبه علمی و محل اشتغال یا تحصیل نویسنده/ نویسندگان به انگلیسی( Times New Roman  نازک 10)

- نشانی کامل نویسنده مسئول مکاتبات به فارسی و انگلیسی (شامل نشانی پستی، شماره تلفن ثابت، همراه، دورنگار و نشانی الکترونیکی) که با علامت ستاره ، نشان دار گردد و زیرنویس شود:

*نویسنده مسئول: نام نویسنده مسئول و ایمیل نویسنده مسئول

:Corresponding Author       E-mai *             

- مشخص نمودن نام مؤسسه تأمین­ کننده مخارج مالی (در صورت وجود)

 • صفحه اول: عنوان کامل مقاله به فارسی: عنوان مقاله که در وسط صفحه اول نوشته می‌شود باید خلاصه و گویا بوده و بیانگر موضوع تحقیق باشد و از 20 کلمه تجاوز نکند. از درج اسامی نگارنده ‌(گان) در صفحه اول مقاله اجتناب شود (B Zar بولد 13).

چکیده فارسی 

چکیده،  شامل شرح مختصر و جامعی از محتوای مقاله با تأکید بر طرح مسأله، هدف‌ها، روش‌ها ،ارائه یافته ها و بحث و نتیجه‌گیری است.   چکیده در یک پاراگراف و حداکثر در 250 کلمه تنظیم شود. این بخش از مقاله در عین اختصار باید گویای روش کار و برجسته‌ترین نتایج تحقیق بدون استفاده از کلمات اختصاری تعریف نشده، جدول، شکل، زیرنویس و منابع باشد ( تیتر: B Mitra بولد 10 و متن B Mitra نازک 10).

واژه های کلیدی: (3 تا 7 واژه) واژه‌های کلیدی به نحوی تعیین گردند که بتوان از آنها جهت تهیه فهرست موضوعی (Index) استفاده نمود. نکته قابل توجه:کلید واژگان نباید کلمات موجود در عنوان مقاله باشند ( تیتر : B Mitra بولد 10 و متن B Mitra نازک 10).

چکیده انگلیسی (Abstract )، متن و واژه های کلیدی انگلیسی: (برگردان کامل عنوان، متن و واژگان کلیدی چکیده فارسی- تیتر: Times  New Romanبولد 9   ومتن Times  New Roman نازک 9 ).

 • سایر صفحه­ ها

(تیتر: B Mitra بولد 12 و متن B Mitra  نازک 12 )

مقدمه: باید با طرح مسأله و مرور پژوهش­های انجام شده، هدف پژوهش راتوجیه کند و به خصوص نوآوری در تحقیق را بطور واضح بیان نماید.

روش شناسی پژوهش:  توضیح روش ­های شناسایی و ارزیابی، مواد و وسایل به کار رفته، شوه اجرای پژوهش و طرح آماری باید کاملاً گویا بوده و در آن مشخصات محل، زمان و نحوه اجرای آزمایش همراه با روش جمع آوری داده ها و پردازش و تحلیل آماری آنها ارائه شوند. حتی المقدور از شرح جزئیات پرهیز و فقط به ارایه اصول با ذکر مأخذ اکتفا شود. روش های ابداعی یا موارد خاصی که برای اولین بار به کار گرفته شده است به­ طور کامل شرح داده شوند.

یافته های پژوهش:  برای ارائه منطقی و اصولی نتایج کمی و کیفی به دست آمده (در صورت نیاز با استفاده از جدول و نمودار و طبقه بندی نتایج). هر جدول از شماره، عنوان و سرستون‌ها (B Mitra بولد 11)  و متن جدول (B Mitra نازک 11)   تشکیل می‌شود. سر ستون جدول با یک خط افقی از متن جدول جدا و در داخل متن جداول از درج خطوط عمودی و افقی خودداری شود.  اگر چندین جدول در مقاله وجود دارد باید عنوان هر جدول‎ در بالای آن درج شود. برای درج عنوان (فارسی و انگلیسی)، پس از کلمه "جدول" و شماره آن، خط تیره و سپس عنوان ذکر گردد. از ارسال جداول و نمودارها به صورت تصویر خودداری گردد. توضیحات  مرتبط با هر جدول، در بالای جدول ذکر شود.

عنوان جداول،نمودارها و اشکال باید به زبان فارسی و انگلیسی نوشته شود.

بحث و نتیجه­ گیری: با توجه به هدف پژوهش و یافته­ های سایر  پژوهش­ ها، نتیجه‌گیری ضروری است.

- در متن مقاله به شمارۀ عکس‌ها، جدول‌ها و نمودارها (در صورت وجود) با دقت اشاره شود و محل آنها مشخص گردد.

- نتایج و بحث توام و به صورت نوشتار، جدول، شکل و نمودار ارائه گردد. نتایج مقاله با استناد به منابع علمی مستند و مرتبط با موضوع مقاله، مورد بحث و تحلیل قرار گرفته و نتایج جدید علمی و نوآوری در تحقیق به دقت و با دلایل روشن ارائه گردند. نتایج عددی یک موضوع، تنها به یک صورت (شکل یا جدول) ارائه شوند.

- کلیه شکل‎ها، نمودارها و تصاویر با واژه "شکل" نامگذاری شده و عنوان شکل (‎  B Mitraبولد 11) در زیر آن درج شود. برای درج عنوان هر شکل، پس از کلمه شکل و شماره آن، خط تیره و سپس عنوان ذکر گردد. عکس‎ها باید به وضوح و کیفیت بالا تهیه و به صورت جداگانه، ‌با فرمت JPG  یاDPI 300  در انتهای مقاله آورده شوند. توضیحات  مرتبط با هر شکل، در قسمت پایین شکل، ذکر شود.

- شماره جدول(ها)، شکل(ها)، تصویر(ها) و نمودار(ها) به ترتیب ارائه نتایج آنها در مقاله تعیین و محل قرار‌گیری شماره آنها پس از ارائه نتایج ذیربط در متن مقاله می‌باشد.

- نتایج و بررسی‌های آماری به یکی از روش‌های علمی منعکس شوند. چنانچه محاسبات آماری در سطوح 5% و 1% منجر به اختلاف معنی‌دار شده باشند به ترتیب با یک و دو ستاره نشان داده شوند و در صورتیکه اختلاف معنی‌دار نباشد با علامت ns مشخص شوند.

 ارائه راهکارهای اجرایی: در پایان بحث و نتیجه گیری، دو الی سه راه کار اجرایی ذکر گردد.

سپاسگزاری: در این بخش که حداکثر در چهار سطر تنظیم می­ شود، از اشخاص حقیقی و حقوقی که در راهنمایی یا انجام تحقیق مساعدت نموده‌اند یا در تأمین بودجه، امکانات و لوازم تحقیق نقش مؤثری داشته‌اند، سپاسگزاری گردد.

-  نام های خارجی، واژه، کلمات و عنوان کوتاه شده یا abbreviated در متن مقاله آوانویسی شده و در اولین اشاره زیرنویس (Times New Roman نازک 10) شوند.  توضیحات اضافة متن در پی‌نوشت (در انتهای مقاله پیش از منابع و مآخذ) آورده شود.

منابع و مآخذ: ارجاع مأخذ در متن مقاله داخل پرانتز به روش APA مشخص شود و در قسمت مراجع مشخصات کامل منبع به ترتیب حروف الفبا آورده شود. فقط منابع استفاده شده در متن، در فهرست منابع مورد استفاده ارائه شوند. ذکر منابع در متن به صورت آوانویسی و ذکر زیرنویس و ذکر منابع در فهرست انتهایی، فقط به زبان انگلیسی بوده و منابع استفاده شده‌ فارسی نیز باید به زبان انگلیسی درج شوند(Times New Roman نازک 12)

نکته مهم: در انتهای منابع فارسی انگلیسی شده واژه Persian در داخل پرانتز ارائه گردد.

*تعداد منابع  بیش از 36 شماره نباشد*

منابع باید مستند و معتبر بوده و به ترتیب حروف الفبای نام خانوادگی نویسنده(گان) با تورفتگی 0/5 سانتی متر برای خطوط دوم و بعد از آن (Hanging) مرتب شوند. ذکر منابع در متن مقاله با ارجاع به نگارنده ‌(گان)، سال انتشار منبع  و در صورتی که نقل قول مستقیم باشد شماره صفحه منبع نیز، بایستی ذکر شود.   وقتی از چند اثر مختلف یک نویسنده استفاده می‌شود، شماره‌گذاری این مقاله‌ها به ترتیب سال انتشار آنها (از قدیم به جدید) انجام گیرد. نام مخفف مجلات باید بر اساس نام استاندارد آنها در لیست ISSN که از طریق آدرس اینترنتی زیر قابل دسترسی می‌باشد، در فهرست منابع درج شوند.

 http://journalseek.net/

نحوه ارجاع در داخل متن « سال منابع فارسی مورد استفاده در داخل متن به میلادی ذکر شود.»

 • برای منابعی که یک یا چند نویسنده دارد:

   - در منابع دارای دو نویسنده، به ازای هر بار ارجاع، نام هر دو نویسنده را بیاورید و بین آن ها از «و» ، سپس سال استفاده کنید. مانند: (وینبرگ و گلد، 2002)

  - در منابعی از سه تا پنج نویسنده، در  اولین ارجاع، نام همة نویسندگان و سال ذکر می‌شود. در دفعات بعد فقط نام اولین نفر و کلمة «همکاران» و سال می‌آید.

  - وقتی که اثری شش نویسنده یا بیشتر داشته باشد، فقط نام خانوادگی نویسندة اول می‌آید (حتی در اولین ارجاع) و به دنبال آن کلمة «همکاران» و سپس تاریخ انتشار اثر.

  - برای کتاب­‌هایی که به فارسی ترجمه شده‌­اند، نام خانوادگی نویسنده اصلی، و ذکر واژة «ترجمة» و سپس نام خانوادگی مترجمان و تاریخ انتشار اثر در داخل کشور خواهد آمد. 

 •  زمانی که ارجاع درون متن به دو یا بیش از دو منبع باشد، منابع داخل کمانک باید از  سمت راست به چپ و بر اساس قدمت نوشته شوند و با حرف (؛) از یکدیگر جدا شوند.

 • برای منابعی که از نوشته­ دیگران نقل قول شده است: (نقل از ....، سال، صفحه)
 • برای منابع اینترنتی (نام خانوادگی نویسنده یا نام فایلhtml، تاریخ یا تاریخ دسترسی به صورت روز، ماه، سال، برگرفته از لینک....)

نحوه ارجاع در قسمت منابع در پایان مقاله (توجه: در صورت مشخص نبودن نویسنده، تاریخ نشر یا ناشر از عبارت­ های بی­نا بی­تا و بی­جا استفاده شود)

 • کتاب: نام­ خانوادگی، نام نویسنده/ نویسندگان. (سال انتشار)    عنوان کتاب. محل نشر: ناشر. نوبت ویرایش یا چاپ.
 • کتابی که به جای مؤلف با عنوان سازمان­ ها یا نهادها منتشر شده است: نام سازمان­ یا نهاد. (سال انتشار). عنوان کتاب. محل نشر: مؤلف. نوبت ویرایش یا چاپ.
 • فصلی از یک کتاب یا مقاله­ ای از یک مجموعه مقاله که به ­وسیله افراد مختلف نوشته شده اما مؤسسه یا افراد معینی آن را گردآوری و به چاپ رسانده ­اند: نام نویسنده/ نویسندگان. (سال انتشار). عنوان مقاله. در نام گردآورنده (گردآورنده)، نام مجموعه مقالات، (شماره صفحه­ هایی که فصل کتاب یا مقاله در آن درج شده). محل نشر: ناشر.
 • کتابی که مؤلف خاصی ندارد: عنوان کتاب. (سال انتشار). محل نشر: ناشر. نوبت ویرایش یا چاپ.
 • کتاب ترجمه شده: نام خانوادگی، نام نویسنده/ نویسندگان. (سال ترجمه). عنوان کتاب به فارسی. نام و نام خانوادگی مترجم/ مترجمان. محل نشر: ناشر.
 • پایان­ نامه: نام­ خانوادگی، نام­ نگارنده­ پایان­ نامه. (سال). عنوان پایان­ نامه. ذکر پایان نامه بودن منبع. دانشگاه.
 • مقاله: نام خانوادگی، نام نویسنده/ نویسندگان (سال) عنوان مقاله، نام نشریه. صاحب امتیاز، سال، دوره یا شماره، شماره صفحه­ هایی که مقاله در آن درج شده.
 • مقاله­ های چاپ شده در روزنامه­ ها: نام­ خانوادگی، نام نویسنده (سال، روز ماه) عنوان مقاله؛ نام روزنامه، شماره صفحه.
 • مقاله ترجمه شده: نام خانوادگی، نام نویسنده (سال) عنوان مقاله، (نام و نام خانوادگی مترجم با ذکر عنوان مترجم) نام نشریه­ ای که مقاله ترجمه شده در آن درج شده. صاحب امتیاز، سال، دوره یا شماره، شماره صفحه­ ها.

منابع قابل دسترس از طریق شبکه جهانی وب یا منابع الکترونیکی

 • کتاب و مجموعه مقالات: نام­ خانوادگی، نام نویسنده. عنوان کتاب. محل نشر: ناشر، تاریخ انتشار. تاریخ آخرین ویرایش در صورت موجود بودن ؛  نوع رسانه مشخص شود  On Line, DVD,…،.   تاریخ مشاهده  
 • کتاب و مجموعه مقالات بر روی دیسک فشرده: نام خانوادگی، نام نویسنده. عنوان کتاب. [ CD-ROM ]. محل نشر: ناشر، تاریخ انتشار.
 • پایان نامه: نام­ خانوادگی، نام نویسنده. «عنوان پایان­نامه»، مقطع تحصیلی و رشته، نام دانشکده، دانشگاه، سال دفاع. نوع رسانه [On Line …،    تاریخ مشاهده  
 • چکیده مقالات: نام خانوادگی، نام نویسنده. «عنوان مقاله».   ذکر واژه چکیده  . نام مجله، دوره، شماره، ماه، سال: شماره صفحه (در صورت موجود بودن).  نوع رسانه [On Line, ….. ] تاریخ مشاهده .
 • مقاله کنفرانس یا سمینار: نام خانوادگی، نام نویسنده.  عنوان مقاله . عنوان سمینار یا همایش (محل و تاریخ برگزاری روز، ماه، سال). تاریخ انتشار یا آخرین ویرایش: شماره صفحه (در صورت موجود بودن).   نوع رسانه [On Line, …   ] ،  تاریخ مشاهده  
 • مقاله­ های قابل دسترس از طریق سایت­ ها یا صفحات خانگی: نام خانوادگی، نام نویسنده. «عنوان مقاله». نام سایت یا صفحه خانگی. تاریخ انتشار یا آخرین روزآمد شدن ، نوع رسانه [On Line, …   ] ،  تاریخ مشاهده
 • مقاله­ های مجلات الکترونیکی: نام خانوادگی، نام نویسنده. «عنوان مقاله». نام مجله، دوره، شماره، ماه، سال: شماره صفحه   [On Line, …..] تاریخ مشاهده  
 • مقاله­ های مجلات الکترونیکی بر روی دیسک فشرده: نام خانوادگی، نام نویسنده. «عنوان مقاله». نام مجله، [CD-ROM]. دوره، شماره، ماه، سال: شماره صفحه (در صورت موجود بودن).
 • مقاله­ های الکترونیکی مجلات چاپی: نام­ خانوادگی، نام نویسنده. «عنوان مقاله». نام مجله، دوره، شماره، ماه، سال: شماره صفحه (در صورت موجود بودن).  تاریخ مشاهده  
 • مقاله­ های الکترونیکی مجلات چاپی بر روی دیسک فشرده: نام خانوادگی، نام نویسنده. «عنوان مقاله». نام مجله،  ذکر واژه [CD-ROM. دوره، شماره، ماه، سال: شماره صفحه.
 • اطلاعات متعلق به شخصی خاص: نام­ خانوادگی، نام صاحب صفحه اصلی. [ذکر واژه صفحه اصلی [Homepage..] نوع رسانه [On Line, ….. ] تاریخ مشاهده  .
 • اطلاعات متعلق به سازمان یا نهادی خاص: عنوان سایت. ذکر واژه صفحه اصلی  Homepage.. تاریخ انتشار یا آخرین ویرایش (در صورت موجود بودن).   نوع رسانه[On Line, ….. ] تاریخ مشاهده  
 • فایل صوتی: نام خانوادگی، نام صاحب فایل. «نام فایل»    ذکر فرمت فایل  Sound File.  نوع رسانه[On Line, ….. ] .تاریخ مشاهده  
 • فایل تصویری: نام خانوادگی، نام صاحب فایل. «نام فایل» ذکر فرمت فایل   Image Fil   ، نوع رسانه[On Line, ….. ] .تاریخ مشاهده  
 •   فایل ویدئویی: «نام فایل» ،    ذکر فرمت فایل   Video File، نوع رسانه[On Line, ….. ] .تاریخ مشاهده  
 • پست الکترونیکی: نام خانوادگی، نام فرستنده نامه. < نشانی الکترونیکی فرستنده >. تاریخ ارسال نامه، روز، ماه، سال. «موضوع نامه» نام و نام خانوادگی، گیرنده نامه. < نشانی الکترونیکی گیرنده >. تاریخ ارسال نامه، روز، ماه، سال.

 

***  ارسال چکیده بلند انگلیسی در مرحله پذیرش مقاله ***

 

به منظور صدور نامه پذیرش مقالات، ضروری است چکیده انگلیسی بلند از طریق سامانه نشریه توسط نویسنده مسؤول مقاله ارسال گردد.

 در راستای هدف کیفی ­سازی و نمایه­ سازی نشریه علمی «مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی» در پایگاه­ های معتبر بین­ المللی، مقرر شده است، که چکیده بلند انگلیسی 1000 کلمه ای در آخرین نسخه اصلاح شده مقاله (با تاکید بر "مواد و روش" و "نتایج") توسط نویسنده تهیه و از طریق سامانه نشریه ارسال گردد. در صورت نیاز به ویرایش ادبی، مسؤولیت ارسال چکیده بلند انگلیسی مقاله به دارالترجمه بر عهده نویسنده مسؤول مقاله می­ باشد.

  راهنمای نگارش چکیده انگلیسی بلند (Long Abstract)

 1. عنوان مقاله

 2. نام نویسندگان

 3. وابستگی سازمانی نویسندگان

 4. اهداف (150 کلمه)

 5. مواد و روش ها (300 کلمه)

 6. یافته ها (400 کلمه)

 7. نتیجه گیری (150 کلمه)

 8. کلید واژه ها (سه تا ده کلید واژه)

 9. منابع

 ضمناً حداکثر یک جدول یا نمودار می ­تواند در چکیده بلند انگلیسی نمایش داده شود؛ کلید واژه ها، منابع و نمودار یا جدول شامل هزار کلمه محسوب نمی­ شود؛ منابع مرتبط با بخش ­های «اهداف» و «مواد و روش­ ها»، با اعداد مورد اشاره و استناد قرار گیرند و در انتهای چکیده بلند بر اساس شیوه APA لیست شوند.

 

- مقالاتی که بر اساس مندرجات این راهنما تهیه نشده و مطابقت نداشته باشند، بررسی نخواهند شد.

- مسئولیت هر مقاله از نظر علمی، ترتیب اسامی و پیگیری به عهده نویسنده مسئول آن خواهد بود. نویسنده مسئول باید تعهدنامه ارسال مقاله را از سایت دانلود و پس از اخذ امضای تمامی نویسندگان به دبیرخانه مجله ارسال نماید.

- تعداد و ردیف نویسندگان مقاله به همان صورتی که در نسخه اولیه و زمان ارائه به دفتر مجله مشخص شده، مورد قبول است و تقاضای حذف یا تغییر در ترتیب اسامی نویسندگان فقط قبل از داوری نهایی و با درخواست کتبی تمامی نویسندگان و اعلام علت امر قابل بررسی است.

- مقالات توسط هیأت تحریریه و با همکاری هیأت داوران ارزیابی شده و در صورت تصویب، طبق ضوابط مجله در نوبت چاپ قرار خواهند گرفت. هیأت تحریریه و داوران مجله در رد یا قبول، اصلاح مقالات و بررسی هر گونه درخواست نویسنده(گان)، دارای اختیار کامل می‌باشند.

- گواهی پذیرش مقاله پس از اتمام مراحل داوری و ویراستاری و تصویب نهایی هیأت تحریریه توسط سردبیر مجله صادر و به اطلاع نویسنده مسئول خواهد رسید.

ج: روش ارسال مقاله

مقاله باید به صورت الکترونیکی ارسال شود.

نویسنده مسؤول، باید فایلword  مقاله، همراه باCovering letter  را به صورت ضمیمه(attachment)  به همراه فایل Word حاوی نام، نشانی و تلفن تماس، پس از ثبت نام در سایت مجله به آدرس sportmedia@pnu.ac.ir  ارسال نماید.

دفتر مجله پس از دریافت مقاله، گواهی دریافت، برای نویسنده مسؤول ارسال خواهد کرد.

نشانی دفتر مجله: استان تهران، شهرستان شهریار ، جنب شهرک صدف ، دانشگاه پیام نور شهریار.