تحلیل محتوای پوشش رسانه‌ای فساد در فوتبال ایران: مطالعه موردی برنامه تلویزیونی 90

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه گیلان

2 دانشکده تربیت بدنی دانشگاه گیلان

10.30473/jsm.2020.49130.1355

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی پوشش رسانه‌ای فساد در فوتبال و تحلیل محتوای آن بود. روش تحقیق این پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نظر استراتژی کیفی بود که به صورت تحلیل محتوا انجام شد. بر این اساس برنامه تلویزیونی 90 در فصل 98-1397 به عنوان نمونۀ پژوهش انتخاب شد. محتوای آیتم‌های این برنامه، طی 10 ماه شامل612 آیتم در طول 36 برنامه بود. برای استخراج داده‌های پژوهش، ابتدا آیتم‌های مرتبط با فساد و موارد غیراخلاقی در ورزش شناسایی شدند و محتوای آنها برای مرتبط بودن با موضوع پژوهش مورد ارزیابی اولیه قرار گرفت. سپس محتوای 40 آیتم‌ تأیید شده، مورد بررسی قرار گرفتند و کدهای اولیه استخراج و در قالب 7 مقولۀ رفتار غیراخلاقی هواداران، ترویج خرافات، فساد در مدیریت، دلالی، شرط‌بندی، تبانی و فساد مالی ناشی از حضور افراد غیرورزشی دسته‌بندی شدند. به طور کلی، رسانه‌ها و اصحاب رسانه یکی از ابزارهای کنترلی قوی در بحث کنترل فساد در حوزه‌های مختلف اجتماعی و به ویژه ورزش محسوب می‌شود. با توجه به پرمخاطب بودن رادیو و تلویزیون نسبت به رسانه‌های چاپی و گاهاً برخط، صدا و سیما با ساخت و تهیه برنامه‌های انتقادی و تحلیلی بیشتر می‌تواند گام‌های مؤثری در پیشگیری از فساد و تخلف در ورزش و به ویژه رشتۀ پرطرفدار و درآمدزای فوتبال داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Content Analysis of Media coverage of corruption in Iran’s football: Case study of 90 TV Program

نویسندگان [English]

  • mina mallaei 1
  • amin salimi 2
1 niversity of guilan
2 university of giulan
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate media coverage of corruption in football and its content analysis. The research method was applied in terms of quality strategy in terms of content analysis. Accordingly, television program 90 was selected as the research sample in the 1978-98 season. The content of this program's items over the 10 months included 612 items during 36 programs. To extract the research data, corruption-related and immoral items were first identified and their content assessed for relevance to the research topic. The content of 40 approved items was then reviewed and the original codes were extracted and categorized into 7 categories of fanatic ethical behavior, superstition promotion, corruption in management, brokers, betting, collusion and corruption caused by non-athletes. In general, the media and the media are one of the most powerful tools for controlling corruption in various social contexts, especially sport. Given the popularity of radio and television over print and sometimes online media, Islamic Republic of Iran Broadcasting by developing and producing more critical and analytical programs, can be effective in preventing corruption and abuse in sports, especially in football as a popular and monetized sport.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corruption in sport
  • media coverage
  • TV program
  • content analysis