تحلیل محتوای بخش ورزشی مطبوعات استان خوزستان با رویکرد ورزش بانوان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیریت ورزشی، شهید چمران اهواز

2 گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه شهید چمران اهواز

3 دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

رسانه­های جمعی در شکل­دهی و جهت­دهی باورها، نگرش و افکار جامعه و در نهایت بسترسازی مناسب در عرصه ورزش نقش انکارناپذیری دارند. هدف این پژوهش بررسی تحلیلی بخش ورزشی مطبوعات استان خوزستان با رویکرد ورزش بانوان بود. جامعه آماری پژوهش بخش ورزشی 6 روزنامه استان خوزستان منتشر شده در سال 1391 بود. روش نمونه­گیری تصادفی منظم و بر مبنای هفته آماری بود و از هر روزنامه دو هفته آماری انتخاب شد. ابزار اندازه­گیری برگه کدگذاری بود و روایی آن را 15 نفر از متخصصان مدیریت ورزش و ارتباطات تأیید کردند. هم­چنین، ضریب عینیت و پایایی براساس فرمول اسکات برای مقوله­های (جنسیت 94%، رشته ورزشی 96%، سبک نوشتاری 82%، مسئولیت مصاحبه شونده 94%، شکل و نحوه پوشش متن 98%، اندازه عکس 87%، جهت گیری 83%) محاسبه شد. نتایج نشان داد محتوای بخش ورزشی مطبوعات 81%  و تنها 6/5%  را پوشش داده بود که 30 رشته ورزشی آقایان و20 رشته ورزشی زنان را در برداشت. از تعداد 369 عکس، 4/81% مربوط به آقایان و تنها 4/5% از عکس­ها مربوط به خانم­ها بود، البته در پوشش ورزش زنان از تعداد20 عکس، 90% سایز کوچک و فقط 10% سایز بزرگ و از نظر جهت­گیری مطالب 6/42% جهت­گیری مثبت، 18% جهت­گیری منفی و 3/39% بدون جهت­گیری بودند. با توجه به یافته­های تحقیق و تفاوت فاحش بین پوشش خبری ورزش زنان نسبت به مردان، توصیه     می­شود مطبوعات با توجه ویژه به پوشش خبری ورزش بانوان و از طریق جذب هر چه بیشتر آنان به محیط­های پرنشاط ورزشی، به توسعه ورزش بانوان و در نهایت ارتقاء سلامت جامعه کمک نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Content analysis of sport section of Khuzestan press with women’s sport approach

نویسندگان [English]

  • Maryam Alamshahi 1
  • Sedigheh Heydarynejad 2
  • Seyedeh Nahid Shetab Boushehri 3
1 Sport Management, Shahid Chamran University of Ahvaz
2 Faculty of Sport Management, Sahid Chamran university of Ahvaz
3 Shahid Chamran university of Ahvaz
چکیده [English]

Abstract
Mass media have an enormous role in shaping and directing society’s attitudes, beliefs, thoughts and constructing a proper position for sport arena. Purpose of this research was an analytical study of sport section of Khuzestan press with women’s sport approach. The statistical society of current research was the sports sections of 6 main newspapers published during 2013 in Khuzestan. Method of sampling was normal random and it was based on statistic weekly in which two statistic weeks were chosen of every newspaper. The measuring instrument was coding sheetand its reliability was approved by 15 professionals of sports and communication management. Also the objectivityand the stability coefficient were measured according to Scott formula for (gender 94%, sport field 96%, writing style 82%, status of interviewees 94%, the coverage and form of the text 98%, pictures size 87%, orientation 83%). Results showed that 81% of Khuzestan press sport section was covering men sports and only 5.6% of this coverage was about women sport. Including 30 sport fields formen and 20 sport fields for women. From 369 pictures, 81.4% were related to men and only 5.4% was related to women. Among 20 pictures related to women 90% of them were in small size and only 10% of them were in large size. Also considering the standpoints of contents, 42.6% of them had positive standpoints, 18% were negative and 39.3 was neutral. Considering the results of current research and tremendous differences between women and men’s sport press coverage, it is recommended that by showing special consideration toward covering women’s sport and attracting them toward exciting sports areas, press can help women’s sport to develop and finally improve the society’s health and wellbeing.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Women’s sport
  • Mass Medias
  • content analysis
منابع

افچنگی، محمود (1380). تصویر ورزش در روزنامه­های ایران. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تهران. مرکز تحقیقات صداوسیما.

بارفروش، احمد (1389). تحلیل محتوای نشریات ورزشی سه‌ماهه چهارم 1388. تهران. دفتر مطالعات و توسعه رسانه­ها معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

حمایت­طلب، رسول (1388). "بررسی علل عدم رشد و توسعه ورزش همگانی از دیدگاه دانش آموزان مقطع متوسطه سازمان آموزش‌وپرورش شهرستان‌های استان تهران"، تهران: از مجموعه مقالات اداره کل آموزش‌وپرورش شهرستان­های استان تهران.

خیبری، محمد (1384). "مقایسه پوشش رسانه­ای ورزش زنان در جهان و ایران". تهران: خلاصه مقالات پنجمین کنگره بین‌المللی علمی ورزشی به‌سوی آینده.

رایف دانیل؛ لیسی، استفن و فیکو، فریدریک جی. (1391).تحلیل پیام­های رسانه­ای، ترجمه­ی مهدخت بروجردی علوی، تهران: سروش.

رضوی، آمنه و نظرعلی، پروانه (1385)." تحلیل محتوای کتاب تربیت‌بدنی (1) اول دبستان آموزش‌وپرورش 1379"، پژوهش در علوم ورزشی، پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی، سال چهارم، شماره 11.

روشندل اربطانی، طاهر (1386). "تبیین جایگاه رسانه‌های همگانی در نهادینه کردن ورزش همگانی در کشور"، حرکت، شماره 33.

زورق، محمدحسین (1389). ارتباطات و آگاهی (مفاهیم، مبانی و روش­ها)، تهران: سروش. دانشکده صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، جلد اول، چاپ اول.

عبدوی، فاطمه و فخری، فرناز (1390)."نقش رسانه در توسعه فرهنگ ورزش در اوقات فراغت زنان"، فصلنامه پژوهش­های ارتباطی، سال هجدهم، شماره 4 (پیاپی 68).

غفوری، فرزاد؛ رحمان سرشت، حسین؛ کوزه چیان، هاشم و احسانی، محمد (1382). "مطالعه و نگرش متخصصان تربیت‌بدنی به نقش رسانه­های جمعی (رادیو، تلویزیون و نشریات) در گرایش مردم به ورزش قهرمانی و همگانی"، نشریه حرکت، شماره 16.

فتحی­نیا، محمد و علیزاده، عبدالرحمان (1384). "خشونت­گرایی تماشاگران فوتبال و نقش رسانه­ها در کنترل آن". فصلنامه پژوهش و سنجش. مرکز تحقیقات صداوسیما، سال دوازدهم، شماره 43-42.

فرهنگی، علی‌اکبر و ساروخانی، باقر (1386)."طراحی و تبیین مدل نهادی کردن برنامه­های راهبردی جامعه از طریق رسانه­های جمعی: مورد سند چشم‌انداز بیست‌ساله (ایران 1404)"، دانش مدیریت، دوره 20، شماره 79.

قاسمی، حمید؛ تجاری، فرشید؛ کهندل، مهدی و خدایاری، عباس (1387). فعالیت­های رسانه در ورزش، انتشارات تهران، بامداد کتاب.

قاسمی، محمد (1385). "بررسی نقش رسانه­ها در ایجاد همگرایی ملی و امنیت پایدار". فصلنامه نظم و امنیت انتظامی، سازمان تحقیقات و مطالعات ناجا، سال دوم، شماره 3.

کرمی، عبدالله؛ قاسمی، حمید و نعمتی انارکی، داود (1391). " تحلیل محتوای برنامه­های ورزشی شبکه­های تلویزیونی کشور با رویکرد ورزش بانوان"، فصلنامه پژوهش‌های ارتباطی، مرکز تحقیقات صداوسیما، سال نوزدهم، شماره 1(پیاپی 69).

کریمی­فرد، علیار (1383)." سیمای رسانه­ای زن با تکیه‌بر مطالعه موردی خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران"، فصلنامه پژوهش و سنجش، سال یازدهم، شماره 38.

کشکر، سارا؛ قاسمی، حمید و شیرویی، اعظم (1391). "رابطۀ مدیریت اخبار و گزارش­های ورزشی با گرایش جنسیتی در مطبوعات ورزشی"، مدیریت ورزشی، شماره 14.

مهدویان مشهدی، مریم؛ احمدی، عبدالحمید؛ باقری، سروش و شریف­زاده، زهرا (1391)." مقایسه وضعیت موجود و مطلوب نقش رادیو، تلویزیون و مطبوعات در ورزش بانوان از دیدگاه صاحب‌نظران"، اولین همایش ملی تخصصی مدیریت ورزشی.

ناظمی، مازیار (1379). تحلیل محتوای اخبار ورزشی واحد مرکزی خبر، پایان‌نامه کارشناسی ارشد علوم ارتباطات، دانشگاه آزاد اسلامی.

نوابی­نژاد، شکوه (1381). دیدگاه‌های علمی در ورزش بانوان، تهران: پژوهشکده تربیت‌بدنی و علوم ورزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.

Buysse, J.­A. & Wolter, S. (2013). “Gender representation in 2010 NCAA division I media guide: the battle for equity was only temporarily won”. Journal of Issues in Intercollegiate Athletics, 6, 1-21.

Fink, J.S. & Kensicki, L. J. (2002). “An imperceptible difference: visual and textual constructions of femininity in Sports Illustrated and Sports Illustrated for Women”. Mass Communication and Society, 5, 317-339.

Hardin, M.; Dodd, J.E. & Chance, J. (2005). "On equal footing? The Farming of Sexual Difference In Runner’s World”. Women in Sport & Physical Activity Journal, pp: 40-48.

Higgs, C.T. & Weiller, K.H. (2003). “Gender bias in the 1996 Olympic Games: a Comparative analysis”. Journal of sport and social issues (Thousand Oaks, Calif) 27(1), pp 52-64.

King, C. (2007). ”Media portrayals of male and female athletes (A text and picture analysis of British National Newspaper coverage of the Olympic Games since 1948)”. International Review for the Sociology of Sport, 42(2). Pp: 187–199.

Lavrinc, T. & Doupona Topič, M. (2006). ”Analysis of newspaper teports on sporting events from the aspect of gender inequality”. Acta Univ. Palacki. Olomuc., Gymn. vol. 36, No 3, PP: 64-75.

Pedersen, P.M.; Whisenant, W.A. & Schnwider, R.G. (2003). “Using a content analysis to examine the gendering of sports newspaper personnel and their coverage”. Journal of Sport Management,17 (4), 376-393.

Pitts, B.G. & Stotlar, D.K. (2002). Fundamentals of sport marketing. Morgantown, WV: Fitness Information Technology.

Row, D. (2000). “No gain no game? Media and sport”. Mass Media and society, in J. Curran and M. Gurevitch (eds), Mass Media and Society, London: Edward Arnold, 346-61.

Vincent, J., Imwold, C., Maseman, V. & Johnson, J.T. (2002). "A comparison of selected ‘serious’ and ‘popular’ British, Canadian, and United States newspaper coverage of female and male athletes

competing in the centennial Olympic Games: Did female athletes receive equitable coverage in the ‘Games of the Women"? International Review for the Sociology of Sport,37, 319-335.

Wearden, S.T. & Creedon, P.J. (2002). "We got next: image of women in television commercials during the inaugural WNBN season". Journal of Culture, sport, society, 5 (3),189-210.

Wolfe R.; Meenaghan, T. & Paul O.Sullivan (2002). “The sport network:insight into the shifting balance of power”. Journal of Business Research, 55,611-62