تعداد مقالات: 215
2. تحلیل محتوای بخش ورزشی مطبوعات استان خوزستان با رویکرد ورزش بانوان

دوره 1، شماره 1، پاییز 1392، صفحه 9-18

مریم علمشاهی؛ صدیقه حیدری نژاد؛ سیده ناهید شتاب بوشهری


3. نقش مهارت های ارتباطی در انتخاب سبک رهبری مدیران رسانه های ورزشی استان اصفهان

دوره 1، شماره 2، زمستان 1392، صفحه 9-13

رسول نظری؛ ایرج دادخواه؛ مظفر یکتایار


4. مطالعه اهمیت تن و روان در شاهنامه

دوره 1، شماره 3، بهار 1393، صفحه 9-13

رحیم رمضانی نژاد؛ بهرام بهرامی پور؛ بهمن عسگری


5. تحلیل حیطه مطالعاتی مقالات مدیریت ورزشی بر مبنی گرایش های مقطع کارشناسی ارشد

دوره 1، شماره 4، تابستان 1393، صفحه 9-16

بهمن عسگری زردابی؛ حسین عیدی؛ حمید قاسمی؛ کامران عیدی پور


6. نقش رسانه‌های اجتماعی بر توسعه رفتارهای اوباش‌گرایانه تماشاگران فوتبال

دوره 2، شماره 1، پاییز 1393، صفحه 10-17

اسکندر حسین پور؛ مرادعلی نیازی پور؛ سید محمد کاشف؛ قدرت اله باقری؛ یوسف منگشتی جونی


7. مقایسه محتوای اخبار ورزشی خبرگزاری های ایرنا و بی بی سی در نیمه دوم سال 2013

دوره 2، شماره 2، زمستان 1393، صفحه 10-20

سارا کشکر؛ مهوش نوربخش؛ سمیه قائم پناه


13. تاثیر رسانه‌های جمعی بر کنترل فساد در ورزش فوتبال

دوره 3، شماره 4، تابستان 1395، صفحه 11-24

علیرضا زارع؛ صدیقه حیدری نژاد؛ رضوان شیرالی


14. بررسی برند ستارگان ورزشی در برنامه‌های تبلیغاتی

دوره 4، شماره 1، پاییز 1395، صفحه 11-20

حسین عیدی؛ اکرم قبادی یگانه؛ فرهاد نظری


15. بررسی نقش رسانه های جمعی در گرایش بانوان استان کرمانشاه به ورزش همگانی

دوره 4، شماره 2، زمستان 1395، صفحه 13-20

شیرین زردشتیان؛ مریم حسینی؛ جواد کریمی


17. بررسی مدل تأثیر ابعاد فعالیت های رسانه های جمعی بر گرایش به ورزش همگانی در شهر تهران

دوره 4، شماره 4، تابستان 1396، صفحه 15-22

معصومه کلاته سیفری؛ مسعود فریدونی


18. بررسی نقش اینترنت برآمیخته بازاریابی شرکت های حمایت‌کننده مالی از باشگاه‌های ورزشی

دوره 5، شماره 1، پاییز 1396، صفحه 15-26

سلمان جعفری؛ بهرام اکبری؛ ثنا محمد علیزاد رفیع


19. رابطه نقش رسانه های جمعی و بروز رفتارهای خرافی بین بازیکنان فوتبال

دوره 5، شماره 2، زمستان 1396، صفحه 15-28

علیرضا زارع؛ صدیقه حیدری نژاد


25. ارائه راهکارهایی برای توانمندسازی و ارتقای دیپلماسی ورزشی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

دوره 6، شماره 3، بهار 1398، صفحه 15-22

10.30473/jsm.2019.42932.1288

امین رضا بخشی چناری؛ محمود گودرزی؛ سید نصرالله سجادی؛ مجید جلالی فراهانی