کلیدواژه‌ها = رسانه
تعداد مقالات: 16
1. بررسی نقش رسانه بر نگرش زنان ایرانی نسبت به شرکت زنان مسلمان در مسابقات المپیک و جهانی

دوره 7، شماره 1، پاییز 1398، صفحه 43-50

10.30473/jsm.2019.42463.1278

حسین عیدی؛ امین رضا بخشی چناری؛ معصومه فدایی ده‌چشمه


2. طراحی مدل ساختاری انگیزه بینندگان برنامه‌های ورزشی از طریق وسایل دیجیتال

دوره 7، شماره 1، پاییز 1398، صفحه 15-26

10.30473/jsm.2019.45341.1314

معصومه بابایی مبارکه؛ مهدی کهندل؛ عباس خدایاری؛ مهوش نوربخش؛ علی زارعی


7. نقش ترویج رسانه‌ای درحمایت مالی بانک‌ها از ورزش

دوره 5، شماره 2، زمستان 1396، صفحه 79-88

عارفه قنبری فیروزآبادی؛ سارا کشکر؛ غلامعلی کارگر


9. بررسی تاثیر رسانه ها بر ورزش همگانی و تفریحی.

دوره 3، شماره 1، پاییز 1394، صفحه 24-29

عباس شعبانی؛ مرتضی رضایی صوفی


11. رسانه ابزاری جهت ایفای نقش زنان در توسعه مرزهای بین‌المللی ورزش

دوره 2، شماره 3، بهار 1394، صفحه 62-71

فاتح فرازیانی؛ مرتضی طاهری؛ الهه عرب عامری


13. بررسی تاثیر رسانه ها بر ساختار ورزش کشور

دوره 1، شماره 4، تابستان 1393، صفحه 61-67

مرتضی رضائی صوفی؛ عباس شعبانی


14. عوامل اجتماعی موثر برگرایش به مطالعه روزنامه‌های ورزشی

دوره 1، شماره 4، تابستان 1393، صفحه 32-43

فریبرز فتحی؛ میرحسن سید عامری؛ سید محمد کاشف


15. بررسی تأثیرات مثبت و منفی مطبوعات و وب سایت های خبری در حوزه فوتبال ملی جمهوری اسلامی ایران

دوره 1، شماره 3، بهار 1393، صفحه 31-42

سعید مخلصی؛ سید نصراله سجادی؛ ابراهیم علی دوست قهفرخی


16. نقش رسانه های گروهی به عنوان فرصتی برای توسعه پایدار ورزش

دوره 1، شماره 1، پاییز 1392، صفحه 40-44

رسول نظری؛ حمید قاسمی