تحلیل محتوای گزارش تلویزیونی رقابتهای کشتی فرنگی جام باشگاههای جهان : خرمشهر 2016

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مدیریت ورزشی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

2 دانشجوی دکترای مدیریت ورزشی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

10.30473/jsm.2020.46295.1326

چکیده

در پخش زنده رویدادهای ورزشی، گزارشگر نقش مهمی در جلب نظر مخاطب و شکل‌دهی افکار عمومی جامعه دارد. در این پژوهش کلیه عبارات و مباحث مطرح شده توسط گزارشگر، در رویدادهای جام باشگاه‌های کشتی فرنگی جهان در سال 2016، تحلیل شد که شامل 470 دقیقه گزارش تصویری بود. 360 دقیقه از این زمان بعنوان نمونه بشکل تصادفی انتخاب شد. ابزار پژوهش برگه کدگذاری بود که روایی آن توسط 12 نفر از متخصصان ورزش و رسانه تأیید شد. ضریب عینیت و پایایی نیز بر اساس فرمول اسکات، برای موضوع مورد اشاره (82%) فرد مورد اشاره ( 86%) و جهت‌گیری گزارشگر (84% ) محاسبه شد. نتایج نشان داد کشتی‌گیران و داوران، بترتیب دو گروهی بودند که بیش از سایر گروه‌ها، به نامشان اشاره شده است؛ که با توجه به نقش اول بودن این دو گروه در میدان مسابقه امری طبیعی به نظر می‌آمد. انتقال اطلاعات مفیدی از ورزش کشتی، کشتی‌گیران و ارائه اخبار و اطلاعات گذشته، حال و آینده از ورزش داخلی و خارجی، انتظاری است که بیننده از گزارشگر دارد. بنابراین با توجه به نقش مهم گزارشگران ورزشی، پیشنهاد می‌شود با مطالعه و کسب اطلاعات بیشتر برای بهبود گزارش‌های خود تلاش کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Content analysis Report Club World Greco-Roman Wrestling Championship In Khorramshahr 2016

نویسندگان [English]

  • Amin Khatibi 1
  • Maryam Imanian 2
1 Assistant professor of sport management, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran.
2 PhD student of Sport Management, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

In live broadcasts of sporting events, the reporter plays an important role in attracting the audience and shaping the public opinion of society. In this research all the expressions and topics posed by the reporter in the world Greco-Roman wrestling clubs cup in 2016 were analyzed, which including 470 minutes of visual report. 360 minutes from this time as the sample was randomly selected. The research instrument was coding form whose validity was confirmed by 12 experts of sport and media. The objectivity and reliability coefficient were measured according Scott's formula for mentioned subjects (82%), mentioned person (86%) and reporter's oriention (84%). The results showed that wrestlers and refrees were two groups which referred them more than the other groups, Considering the first role of the two groups in the field of racing was natural. Providing useful information from wrestling and wrestlers and presenting informations from past, present and future about the local and foreign sports, are the viewer's expectaions from the reporter. Therefore, according to the important role of sport reporters, it is suggested that by studying and getting more information, try to improve their reports.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Reporter
  • Media
  • Sport
  • TV