رسانه ابزاری جهت ایفای نقش زنان در توسعه مرزهای بین‌المللی ورزش

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه پیام نور

2 دانشگاه بین الملی امام خمینی

3 دانشگاه تهران

چکیده

هدف از این پژوهش برجسته‌سازی نتایج تحقیقات گذشته در مورد اثرگذاری رسانه‌ها در ایفای نقش زنان در عرصه‌های بین‌المللی ورزش بود، روش تحقیق ارزشیابی انتقادی نتایج تحقیقات گذشته بود که با بهره گیره از روش ترکیب به ارائه راهکارهایی در زمینه برطرف سازی موانع و حل مسئله پرداخته است. در این پژوهش به نقش رسانه‌ها در ایفای نقش زنان در توسعه مرزهای بین‌المللی ورزش چه به‌عنوان ورزشکار و چه به‌عنوان مربی و مدیر پرداخته‌شده است. اطلاعاتی درزمینه حضور موفقیت‌آمیز کشورهای مختلف و همین‌طور ایران در توسعه ورزش زنان در عرصه‌های بین‌المللی ارائه‌شده است به اهمیت نقش رسانه‌ها در تسهیل این روند پرداخته‌شده است که نشان می‌دهد زنان باید تلاش کنند مهارت‌های مناسب و رفتارهای لازم برای رقابت را نشان دهند و راهکارهای مبارزه با نمونه‌های قالبی که مانع از پیشرفت آن‌ها شده است را یاد بگیرند. نگرش‌های ریشه‌داری که طی چند صدسال شکل‌گرفته را از بی ببرند. این نمونه‌های قالبی، زنان را از تصدی و موفقیت در مشاغل مدیریتی و ورزشی بازمی‌دارد. رسانه ابزاری قدرتمند جهت از بین بردن این‌گونه رفتارها و نگرش‌ها در جامعه جهانی است که در تعالی نقش زنان در تمامی عرصه‌ها ازجمله ورزش می‌تواند مؤثر واقع شود. حضور بانوان به‌عنوان نیمی از پیکره جامعه ما در فعالیت‌های ورزشی و تربیت‌بدنی، به‌عنوان یک ضرورت انکارناپذیر در تأمین سلامت و بهداشت جسم و روان و پیشگیری‌کننده انواع انحرافات اجتماعی، کاهش هزینه‌های درمانی، افزایش تولید و بهره‌وری و پیشرفت جامعه است که یکی از مهم‌ترین ابزارها در جهت هموار کردن این مسیر فرهنگ‌سازی توسط رسانه‌هاست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Media is an instrument that helps women plays their role in development of athletic international borders

چکیده [English]

This study is to review the role of women in developing the international sport as an athlete, coach and manager worldwide. Some information has been provided in some countries and also Iran in international events. Finally some strategies are recommended for motivation the women in acquiring the sport positions suggesting that they must learn proper skills and professional behavior and avoid stereotyping behavior. Deep attitude origination from hundreds ago must be omitted in which women are considered as emotional, not purposeful, fearful and weak persons. These stereotyped models prohibit the women from reaching higher managing positions. After citing the barrier factors for women sport development, a review on government-based decisions, and women, media and sport issue will be discussed. The presence of women in sport and physical education as half of our society, as an undeniable need to provide physical and mental health and the prevention of social deviations, reduce medical costs, increased productivity and development of the society, which is one of the most important tools in to pave the way by media culture.

کلیدواژه‌ها [English]

  • stereotyped behavior
  • Women
  • Sport Development
  • Media

ابودردا، زینب (1385). "بررسی علل عدم‌حمایت پشتیبان‌ها از ورزش حرفه‌ای بانوان شهر اصفهان". پایان­نامه کارشناسی­ارشد تربیت‌بدنی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان.

احسانی، محمد (1387)." بررسی و رتبه‌بندی عوامل بازدارنده ارتقا زنان و پست‌های مدیریتی در هیئت‌های ورزشی استان خوزستان". نشریه پژوهش در علوم ورزشی، 19.

دفتر توسعه ورزش بانوان (1387). "گزارش تحلیل و عملکرد وضعیت ورزش بانوان در فدراسیون‌های ورزشی". سازمان تربیت‌بدنی جمهوری اسلامی ایران.

سلامی، فاطمه؛ حاج میر فتاح، فاطمه؛ نوروزیان، منیژه (1381). "توصیف موانع شرکت بانوان در فعالیت‌های ورزشی". طرح پژوهشی پژوهشکده تربیت‌بدنی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.

حسن آبادی، حمید رضا (1391). " اولین سمینار آموزش و سلامت کودکان پیش از تولد". تهران.

عبدوی، فاطمه؛ فخری، فرناز (1390). "نقش رسانه در توسعه فرهنگ ورزش در اوقات فراغت زنان".فصلنامه پژوهش‌های ارتباطی،4.

غفوری، فرزاد؛ رحمان سرشت، حسین؛ کوزه چیزان، هاشم و احسانی، محمد (1382). "مطالعه و نگرش متخصصان تربیت‌بدنی به نقش رسانه‌های جمعی رادیو، تلویزیون و نشریات در گرایش مردم به ورزش قهرمانی و همگانی". نشریه حرکت، 16.

قاسمی، عبدالله (1391). "تحلیل محتوای برنامه‌های ورزشی شبکه‌های تلویزیونی کشور با رویکرد ورزش بانوان"، فصلنامه پژوهش‌های ارتباطی، مرکز تحقیقات صدا و سیما، 1.

مهدویان مشهدی، مریم؛ همتی نژاد، مهرعلی؛ احمدی، عبدالحمید؛ احسانی، محمد (1391). "مقایسه وضعیت موجود و مطلوب نقش رادیو، تلویزیون و مطبوعات در ورزش بانوان از دیدگاه صاحبنظران"، فصلنامه پژوهش­های ارتباطی، 19.

Buysse, Jo Ann, and Sarah Wolter. "Gender representation in 2010 NCAA Division I media guides: The battle for equity was only temporarily won." Journal of Issues in Intercollegiate Athletics 6 (2013).

"International Association of Physical Education and Sport for Girls and Women" (2005). Newsletter. November. Available from http://www.iapesgw.

"International Working Group on Women and Sport" (2002). Women and Sport Progress Report 1998-2002. www.canada2002.org/e/progress/worldwide/chapter3_america. Germany.

"Islamic Federation of Women Sport". Available from http://www.ifws.org/English/

"Objectives of Women Islamic Games Met, American Coach", 28 September (2005). Available from http://www.chnpress.com/news/ Section=1&id=1251.

Lapchick, R., Hoff, B., & Kaiser, C. (2010). 'The 2010 Racial and gender report card: College Sport". Retrieved from the Institute for Diversity and Ethics in Sport.

Mehrara A, Moosavi SJ, Razaghi ME (2012). "The role of knowledge management in effectiveness performance of sport organization". Journal of Physical Education (Kavoshname).; 1(3).

Moradi, M., Honari, H., Naghshbandi, S., Jabari, N., & Kholouse, P. (2012). "Social Functions of Mass Media in Developing Citizen Sports". International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 2(6), 66-72.

Murray, Sarah (2002). "Unveiling Myths: Muslim Women and Sport. New York: Women’s Sports Foundation". Available from http://www.womenssportsfoundation.org/cgi-bin/iowa/

Solmon MA (2014). "Physical education, sports, and gender in schools".Adv Child Dev Behav. 2014; 47.

Penney, D. (Ed.). (2002). "Gender and physical education: Contemporary issues and future directions". Routledge.

O'Reilly, N. J., & Knight, P. (2007). "Knowledge management best practices in national sport organisations". International Journal of sport management and marketing, 2(3).

Riordan, James (2000). "Chinese Women and Sport Success, Sexuality, Suspicion", Women in Sport and Physical Activity Journal, vol. 9, issue 1.

Sports and Development Projects. "Sport and Development official website". Available from www.sportanddev.org/en/projects/index.htm;and

Thompson, J. B. (1995). "The media and modernity: A social theory of the media". Stanford University Press.

UNICEF. "Sport, Education and Girls". Available from http://www.unicef.org.

Women's Sports Foundation (2004). "Women's sports & fitness fact &statistics". http://www.womenssportsfoundation.org/cgi-bin/iowa