تعداد مقالات: 189
26. ارائه راهکارهایی برای توانمندسازی و ارتقای دیپلماسی ورزشی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

دوره 6، شماره 3، بهار 1398، صفحه 15-22

10.30473/jsm.2019.42932.1288

امین رضا بخشی چناری؛ محمود گودرزی؛ نصرالله سجادی؛ مجید جلالی فراهانی


27. جایگاه آی تی در توسعه فرصت‌های کارآفرینی در ورزش

دوره 6، شماره 4، تابستان 1398، صفحه 15-28

10.30473/jsm.2019.44238.1304

محبوبه جعفرزاده زرندی؛ محمد ابراهیم رزاقی؛ اعظم میرزااکبری


28. طراحی مدل ساختاری انگیزه بینندگان برنامه‌های ورزشی از طریق وسایل دیجیتال

دوره 7، شماره 1، پاییز 1398، صفحه 15-26

10.30473/jsm.2019.45341.1314

معصومه بابایی مبارکه؛ مهدی کهندل؛ عباس خدایاری؛ مهوش نوربخش؛ علی زارعی


29. بررسی اثر بازاریابی رسانه های اجتماعی بر پاسخ مصرف کننده محصولات ورزشی با میانجی‌گری ارزش ویژه برند

دوره 7، شماره 2، زمستان 1398، صفحه 1-10

10.30473/jsm.2019.46002.1322

فاطمه جاویدی؛ سید محمد باقر جعفری؛ کریم گل محمدی؛ محمد سمیعی


30. میزان رضایت مندی مشتریان از کتب حوزه ورزش و تربیت بدنی

دوره 1، شماره 1، پاییز 1392، صفحه 19-25

سارا کشکر؛ سید کمال توکلی؛ رضا صادقی


35. تحلیل محتوای برنامه های ورزشی صدا و سیما با تاکید بر مولفه های ورزشی مطالعه موردی:( استان های لرستان، مر کزی، اصفهان)

دوره 2، شماره 2، زمستان 1393، صفحه 30-40

احمد حیدریان میرزایی؛ شوکت آتشبار؛ فاطمه ازم؛ مسعود نادریان جهرمی؛ محمد سلطان حسینی


36. بررسی بازاریابی تحت وب (مدیریت ارتباط با مشتری) باشگاه‌های فوتبال ایران

دوره 2، شماره 3، بهار 1394، صفحه 19-28

محمدابراهیم رزاقی؛ قاسم مهرابی؛ مجید جلالی فراهانی


37. بررسی وضعیت کتب درس مدیریت برگزاری رویدادهای ورزشی در دانشگاه‌های ایران تا پایان سال 1393

دوره 2، شماره 4، تابستان 1394، صفحه 21-29

فاطمه دولتشاه؛ رضا صابونچی؛ حمید قاسمی


39. نقش فناوری اطلاعات در توسعه اهداف درس تربیت بدنی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه

دوره 3، شماره 2، زمستان 1394، صفحه 22-31

لقمان کشاورز؛ حمید قاسمی؛ رضا حاجی ابراهیمی


42. بررسی نقش چهار گانه رسانه ها در ترویج ورزش دانشجویی

دوره 4، شماره 2، زمستان 1395، صفحه 21-29

علی صیادی؛ صدیقه حیدری نژاد؛ مهدی بزرگ امید


43. تبیین شاخص‌های تأثیرگذاری موانع گردشگری ورزشی ایران با استفاده از روش AHP گروهی با تاکید بر نقش اطلاعاتی و ارتباطی

دوره 4، شماره 3، بهار 1396، صفحه 27-36

مرجان امینی؛ مژگان امینی؛ عبدالرحمن مهدی پور؛ حمید قاسمی


45. مقایسه وضعیت پوشش انواع رشته‌های ورزشی معلولین و غیر معلولین در دو روزنامه ایران ورزشی وابرار ورزشی

دوره 5، شماره 1، پاییز 1396، صفحه 27-36

حمید قاسمی؛ حسین پورسلطانی زرندی؛ حمیدرضا سلیمانی


46. طراحی مدل رفتار مشتریان از طریق کیفیت و ویژگی ارتباطی در باشگاه های خصوصی ورزشی شهررشت

دوره 5، شماره 2، زمستان 1396، صفحه 29-40

امین رحیمی پردنجانی؛ رحیم رمضانی نژاد؛ شهرام شفیعی


47. بررسی تیترهای خبری شهرآوردهای پرسپولیس و استقلال از دیدگاه تحلیل گفتمان انتقادی

دوره 5، شماره 3، بهار 1397، صفحه 27-38

علی کریمی فیروزجایی؛ پیمان عراقی یزدان پرست