کلیدواژه‌ها = رسانه‌های جمعی
تعداد مقالات: 10
1. بررسی و رتبه‌بندی نقش رسانه‌های جمعی در توسعه گردشگری ورزشی شهر تبریز

دوره 7، شماره 1، پاییز 1398، صفحه 77-84

10.30473/jsm.2019.45334.1316

رضا شهبازی؛ مجید جلالی فراهانی؛ محمد خبیری


2. بررسی نقش رسانه‌های جمعی در توسعه مشارکت بخش خصوصی در ورزش

دوره 7، شماره 1، پاییز 1398، صفحه 85-96

10.30473/jsm.2019.45305.1318

سیدامین دهقان؛ مسعود ایمانزاده؛ مجید نامور؛ محمد پورپناهی


4. نقش رسانه‌های جمعی در توسعه گردشگری ورزشی استان اصفهان

دوره 6، شماره 4، تابستان 1398، صفحه 59-66

10.30473/jsm.2018.32330.1203

میترا ایرانپور مبارکه؛ ناهید اتقیا؛ مریم مختاری دینانی


5. بررسی نقش رسانه‌های جمعی در توسعه ورزش همگانی (از دیدگاه دانشجویان دانشگاه تهران)

دوره 6، شماره 1، پاییز 1397، صفحه 34-42

10.30473/jsm.2018.5116

رضا شهبازی؛ جواد مصطفایی کیوی؛ روح الله دایی؛ نصرالله سجادی


6. رابطه نقش رسانه های جمعی و بروز رفتارهای خرافی بین بازیکنان فوتبال

دوره 5، شماره 2، زمستان 1396، صفحه 15-28

علیرضا زارع؛ صدیقه حیدری نژاد


7. بررسی نقش رسانه های جمعی در گرایش بانوان استان کرمانشاه به ورزش همگانی

دوره 4، شماره 2، زمستان 1395، صفحه 13-20

شیرین زردشتیان؛ مریم حسینی؛ جواد کریمی


8. تأثیر رسانه های جمعی بر تأمین منابع مالی هیئت های ورزشی (مورد مطالعه استان گلستان)

دوره 3، شماره 4، تابستان 1395، صفحه 69-76

زین العابدین فلاح؛ محمدعلی آقاخانی