دوره و شماره: دوره 3، شماره 4 - شماره پیاپی 12، تابستان 1395، صفحه 1-84 
1. تاثیر رسانه‌های جمعی بر کنترل فساد در ورزش فوتبال

صفحه 11-24

علیرضا زارع؛ صدیقه حیدری نژاد؛ رضوان شیرالی


3. شناسایی انگیزه و دلایل‌ خالکوبی ورزشکاران

صفحه 35-44

قاسم مهرابی؛ محمد ابراهیم رزاقی؛ فایزه یزدانی