کلیدواژه‌ها = تلویزیون
تعداد مقالات: 5
3. بررسی نقش چهار گانه رسانه ها در ترویج ورزش دانشجویی

دوره 4، شماره 2، زمستان 1395، صفحه 21-29

علی صیادی؛ صدیقه حیدری نژاد؛ مهدی بزرگ امید


4. بررسی تاثیر رسانه ها بر ورزش همگانی و تفریحی.

دوره 3، شماره 1، پاییز 1394، صفحه 24-29

عباس شعبانی؛ مرتضی رضایی صوفی