کلیدواژه‌ها = تبلیغات
تعداد مقالات: 3
1. بررسی اثر هواداری ورزشی و نگرش کلی به تبلیغات بر باورپذیری تبلیغات از طریق ورزش

دوره 7، شماره 3، بهار 1399، صفحه 110-120

10.30473/jsm.2019.44427.1309

اکرم قبادی یگانه؛ بهرام یوسفی؛ حبیب هنری؛ ولی ناصری پلنگرد


3. نقش ترویج رسانه‌ای درحمایت مالی بانک‌ها از ورزش

دوره 5، شماره 2، زمستان 1396، صفحه 79-88

عارفه قنبری فیروزآبادی؛ سارا کشکر؛ غلامعلی کارگر