کلیدواژه‌ها = رادیو و تلویزیون
تعداد مقالات: 4
3. بررسی نقش رسانه های جمعی در گرایش دانشجویان دانشگاه الزهرا به ورزش همگانی

دوره 1، شماره 2، زمستان 1392، صفحه 40-47

محمد علی قره؛ نگار قلی پور؛ زینب آنت


4. نقش رسانه های جمعی در توسعه ورزش

دوره 1، شماره 2، زمستان 1392، صفحه 48-55

محمد خالدیان؛ فردین مصطفایی؛ مهران صمدی؛ فرخ کیا