تاثیر بازاریابی رسانه های اجتماعی : تاثیر وضعیت به روز رسانی ‏واتس آپ در یک رویداد ورزشی فوق برنامه دانشگاهی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی, واحدداریون

2 دانشگاه آزاد اسلامی, واحد دزفول

چکیده

چکیده:‏
بازار یابی رسانه اجتماعی و از جمله استفاده از فیس بوک در حال تبدیل شدن به بخشی رایج از بازاریابی تبلیغاتی توسط سازمانهای ‏تفریحی , سرگرمی و ورزش است . در حالی که استفاده از واتس آپ به عنوان یک ابزار بازاریابی مشترک می باشد، شواهد تجربی استفاده ‏از آن بسیار کم می باشد . این تحقیق اثر بخشی بازاریابی رسانه های اجتماعی بر دانشجویان در یک محیط دانشگاهی را مورد بررسی و پژوهش ‏قرار می دهد . مخصوصا تاثیر پیامهای واتس آپ را از طریق تکرار فاکتوریل دو در دو و در قالب طراحی موضوع برای تعیین تاثیر آنها بر ‏آگاهی ، علاقه و تصمیم به شرکت در یک رویداد فوق برنامه دانشگاهی مورد بررسی قرار گرفت . شرکت کنندگان به دو دسته کنترل ( ‏تعداد 25 نفر) و گروه کنترل ( تعداد 27 نفر) تقسیم شدند . تجزیه و تحلیل کوواریانس‎( ANCOVA ) ‎‏ تفاوت قابل توجهی در آگاهی بر ‏اساس متغیر آزمایشی نسبت به علاقه و تصمیم به شرکت در رویداد نشان داد .‏‎ ‎یافته ها نشان می دهد که بازاریابی رسانه اجتماعی در ‏افزایش میزان آگاهی موثر است که این مطالعه یک پایه تجربی برای تحقیقات آتی ارائه داد .‏

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Impact of Social Media Marketing: The Impact of whats App ‎status update on a sporting event of the academic program ‎

نویسندگان [English]

  • Amin Raee'at 1
  • Mahvash Zeini Zadeh 2
  • Somaeh Emadi 1
چکیده [English]

ABSTRACT
Social media marketing, including the use of Facebook , is becoming a prevalent part of the ‎promotional marketing mix by recreation and sport organizations.While use of Facebook as a ‎marketing tool is common , empirical evidence of itsuse is lacking. This study examined the ‎effectiveness of social media marketing on college students in a campus recreation setting. ‎Specifically, the effectiveness of Facebook status messages were assessed via a 2 × 2 repeated ‎factorial within withinsubjects design to determine their influence on awareness of, interest in, and ‎intention to participate in a campus recreation special event. Participants were
assigned to experimental (n = 27) or control (n = 25) groups . ANCOVAs revealed significant ‎differences in awareness based on the treatment, but not in interest orintention. Findings suggest that ‎social media marketing was effective in increasing awareness , and the study served as an empirical ‎foundation for future research .

کلیدواژه‌ها [English]

  • Marketing
  • experience design
  • Social Media

فتحیان، روح الله؛ عسکریان، فریبا؛ کشگر، سارا (1390)، "تأثیر رسانه­های جمعی در میزان خرید کفش­های ورزشی شهر تبریز".  اولین همایش علمی امادگی جسمانی و ایروبیک، تهران.

غفوری، فرزاد؛ رحمان سرشت، حسین؛ کوزه چیان، هاشم؛احسانی محمد (1382)، "مطالعه و بررسی نگرش متخصصان تربیت­بدنی بر نقش رسانه­های جمعی در گرایش مردم به ورزش قهرمانی". نشریه حرکت، شماره 16.

کردی، محمدرضا (1386). "بررسی نقش مطبوعات و رسانه های گروهی در ورزش ایران". طرح پژوهشی، پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی.

Belleghem, V. S. (2011). "Social Media around the World, 2011", The report by InSites Consulting.

Bennett, R. and S. Rundle-Thiele. (2002). "A Comparison of Attitudinal Loyalty Measurement Approaches". Journal of Brand Management. 9.3.

Brito, M (2011). "3 Reasons Why Relevant Content Matters". retrieved from http://www.socialmediaexplorer.com/social-mediamarketing

Chaudhuri, A. and M. B. Holbrook. (2001). "The Chain of Effects from Brand Trust and Brand Affect to Brand Performance: The Role of Brand Loyalty". Journal of Marketing. 65 (April).

Coon, M. (2010). "Social Media Marketing: Successful Case Studies of Businesses Using Facebook and YouTube With M.A. Project". June 4, 2010, (accessed on 02 March 2012), http://comm.stanford.edu/coterm/projects/2010/maddy%20coon.pdf