نقدی بر کتاب «ارتباطات عمومی در ورزش»

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

معلم تربیت بدنی

چکیده

بررسی تحلیلی یا انتقادی یک کتاب یا یک مقاله به مراحل ابتدایی خلاصه نمی­شود بلکه باید آن را در نظر و کار در پرتو مسائل خاص و دغدغه­های نظری در یک دوره بررسی کرد. بررسی متون این کتاب باهم از یک مجموعه، در یک موضوع طبق اظهاراتی از محدوده­ی فعلی موفّقیت نویسنده در این راه است. سپس نویسنده می­تواند موفّقیت خود را در ادامه ی این مقاله ببیند. این پژوهش از نوع تحلیل محتوا و از حیث اجرا انتقادی- کاربردی است. بدین منظور کتاب قاسمی حمید، کشکر سارا، اسماعیلی محمد. ارتباطات عمومی در ورزش. تهران: انتشارات حتمی. 1390. 178 ص. شابک: 5-8-92673-600-978 انتخاب و مورد نقد قرار گرفت. یافته ها در چند بخش، درباره­ی نویسندگان، محورهای اصلی اثر، بررسی آثار مشابه و بررسی محتوایی و ساختاری اثر ارائه شد. در نتیجه، می­توان انتظار داشت با توجّه به مناسب بودن اثر، در آینده شاهد ویرایش­های بعدی این کتاب باشیم. امید است نقد حاضر در رفع کاستی­ها و ارتقاء این اثر در چاپ­های بعدی مؤّثر واقع گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Critique to Book ''Public Communication in Sport"

چکیده [English]

An analytic or critical review of a book or article is not primarily a summary; rather, it comments on and evaluates the work in the light of specific issues and theoretical concerns in a course. The literature review puts together a set of such commentaries to map out the current range of positions on a topic; then the writer can see his or her own position in the rest of the paper. This study was conducted a content analysis and critically - applied. For this purpose, we were Type text or a website address or translate a document.
Cancel
Selected Ghasemi, H., Kashkar, S., Esmaeili, M. ''Public Communication in Sport, Tehran: Hatmi Publication, 1390. 178 p, ISBN: 978-600-92673-8-5 book and critique perspective. The results presented the authors' information, main important book, similar books and evaluate content and structure. In conducted, we can expected considering to suitability work, we hope seeing subsequent edition the book in the future and raise the next edition be effective.

کلیدواژه‌ها [English]

  • critique
  • public communication
  • Sport

احسانی، محمّد (1391). مدیریت در سازمان­های ورزشی. تهران: انتشارات حتمی.

اسدی، حسن و کشاورز، لقمان (1392). پیوند رسانه با ورزش. تهران: انشارات حتمی.

استولد، جی کلایتون؛ دیتمور، استفن دبلیو و  برانولد، اسکات ای (1388). روابط عمومی در ورزش: مدیریت ارتباطات سازمانی. ترجمه حمید قاسمی، سارا کشکر و ناتاشا قلعه. تهران: انتشارات علم و حرکت.

اندروس، فیل (1389). روزنامه نگاری ورزشی. ترجمه ی سارا کشکر و حمید قاسمی. تهران: انتشارات علم و حرکت.

بحرالعلوم، حسن (1385). مبانی مدیریت سازمان­ های ورزشی. شاهرود: انتشارات دانشگاه صنعتی شاهرود.

جکسون، راجر (1388). راهنمای مدیریت ورزشی. ترجمه ی محمد خبیری، سید نصرالله سجّادی، رحمت الله صدیق سروستانی، محمّد عزیزی، عباسعلی گائینی وشکوه نواب نژاد. تهران: انتشارات کمیته ی ملّی المپیک. (تاریخ به زبان اصلی 1988).

دلاور، علی. «کارگاه فرا آمار در کنفرانس ملی تربیت ­بدنی و علوم ورزشی»] [Sound file. (MP3). بی­ جا. تاریخ مشاهده ]28-29 اردیبهشت، 1390[.

رابینسون، متیو (1392). مدیریت باشگاه­ ورزشی. ترجمه رحیم رمضانی­ نژاد، مهدی آزادان و مالک آزادان. تهران: انتشارات علم و حرکت. (تاریخ به زبان اصلی ندارد).

سجّادی، سیّد نصرالله. (1385). مدیریت سازمان ­های ورزشی. تهران: انتشارات سمت. چاپ پنجم.

صفانیا، علی محمد و دوستی، مرتضی (1388). مدیریت سازمان­ های ورزشی. تهران: انتشارات بامداد کتاب.

قاسمی، حمید؛ کشکر، سارا؛ شریفی، مصطفی و کشاورز، حمیدرضا (1389). تصویربرداری ورزشی. تهران: انتشارات بامداد کتاب.

هچ، ماری.جو (1392). تئوری سازمان مدرن، نمادین-تفسیری و پست مدرن. ترجمه­ حسن دانایی فرد. تهران: مهربان نشر. (تاریخ به زبان اصلی 2006).