نویسنده = سید محمد باقر جعفری
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثر بازاریابی رسانه های اجتماعی بر پاسخ مصرف کننده محصولات ورزشی با میانجی‌گری ارزش ویژه برند

دوره 7، شماره 2، زمستان 1398، صفحه 1-10

10.30473/jsm.2019.46002.1322

فاطمه جاویدی؛ سید محمد باقر جعفری؛ کریم گل محمدی؛ محمد سمیعی