بررسی اثر بازاریابی رسانه های اجتماعی بر پاسخ مصرف کننده محصولات ورزشی با میانجی‌گری ارزش ویژه برند

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه حضرت معصومه (س)

2 استادیار پردیس فارابی دانشگاه تهران

3 کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه علامه طباطبائی

4 کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه خوارزمی

10.30473/jsm.2019.46002.1322

چکیده

رسانه اجتماعی پدیده‌ جدیدی است که در آن مصرف کنندگان تجارب، نظرات و نگرش های خود را از برندها و محصولات مختلف به وسیله کانال‌ها و ابزارهای آنلاین به اشتراک می‌گذارند. امروزه رسانه های اجتماعی و بازاریابی شکل گرفته در بستر آن بیش از پیش برای سازمان‌ها اهمیت پیدا کرده است به طوریکه سازمان‌های تولید کننده محصولات ورزشی نیز از آن مستثنی نمی باشند. با این وجود تحقیقات کمی به بررسی نقش ارزش ویژه برند در زمینه بازاریابی محصولات ورزشی از طریق رسانه های اجتماعی پرداخته اند. هدف از این پژوهش بررسی اثر بازاریابی رسانه های اجتماعی بر پاسخ مصرف کننده کالاهای ورزشی با میانجی‌گری ارزش ویژه برند می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش متشکل از دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه خوارزمی می باشند که از تلگرام استفاده می کنند. برای انتخاب نمونه از نمونه‌گیری دردسترس استفاده و تعداد 195 پرسشنامه جمع آوری شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از تکنیک مدلسازی معادلات ساختاری (SEM) و با استفاده از نرم افزار Smart PLS انجام گرفت. یافته‌ها نشان داد که تلاش های بازاریابی رسانه های اجتماعی بر ارزش ویژه برند و پاسخ مصرف کننده اثر گذار است و هم چنین ارزش ویژه برند بر پاسخ مصرف کننده تاثیر گذاشته و ارزش ویژه برند نیز اثر تلاش های بازاریابی رسانه های اجتماعی بر پاسخ مصرف کننده را میانجی گری می کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Social media marketing efforts on the Sport Products consumer response by mediating brand equity

نویسندگان [English]

  • fateme javidi 1
  • Seyed Mohammadbagher jafari 2
  • karim gol mohammadi 3
  • mohammad samie 4
1 hazrate masoumeh university
2 Associate Professor, College of Farabi, University of Tehran
3 M.A Business Management, Allameh tabataba’I University
4 M.A Business Management, Kharazmi University
چکیده [English]

Social media is a new phenomenon in which consumers share their experiences, opinions and attitudes from brands and products through channels and online tools. Today, social media and marketing have become more important to organizations than ever before that organizations producing sports products are not excluded. The purpose of this study was to investigate the effect of social media marketing efforts on the sport products consumer response by mediating brand equity. The statistical population of this research is Kharazmi University students who use the telegram. A random sampling was used to select the sample and 195 questionnaires were distributed. Structural Equation Modeling (SEM) and Smart PLS software were used to analyze the data and the effect of variables was investigated. The findings showed that social media marketing efforts affect brand equity and consumer responses, as well as brand equity has affected consumer responses, and brand equity is also mediate the effect of social media marketing efforts on consumer responses.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Media Marketing
  • brand equity
  • customer satisfaction
  • consumer response