نویسنده = سید علیقلی روشن
تعداد مقالات: 3
1. بررسی رابطه وابستگی مشتری با نوآوری رسانه ورزشی: نقش تعدیل‌کننده فرهنگ‌سازمانی (رسانه‌های ورزشی در شهر تهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 تیر 1398

10.30473/jsm.2019.44014.1300

سید علیقلی روشن؛ نور محمد یعقوبی؛ حفصه رئیسی شهرویی؛ احسان نامدار جویمی؛ هومن پشوتنی زاده