نویسنده = حدیث فاعلی
تعداد مقالات: 2
2. وضعیت کتب مدیریت اوقات فراغت و ورزشهای تفریحی در دانشگاه های ایران تا پایان سال 1393

دوره 2، شماره 2، زمستان 1393، صفحه 41-48

حدیث فاعلی؛ رضا صابونچی؛ حمید قاسمی