بررسی و نقدکتاب خبرنگاری و روزنامه‌نگاری ورزشی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکترای مدیریت بازاریابی و رسانه‌های ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز

چکیده

مقاله حاضر به معرفی، بررسی و نقد کتاب "خبرنگاری و روزنامه‌نگاری ورزشی" تالیف حمید ­قاسمی، معصومه حسینی، محمدعلی قره و عبد المهدی نصیرزاده است. این اثر توسط انتشارات دانشگاه پیام نور چاپ و منتشرشده است. روش تحقیق از نوع مطالعات نقد کیفی کتاب موردبررسی و به‌صورت مطالعه موردی بود. نتایج نشان داد که کتاب اثری ارزشمند در حوزه­ ی تربیت‌بدنی و رسانه‌های ورزشی است و امتیازات فراوان و ساختار منسجمی دارد. این کتاب دارای سه بخش کلی است که شامل 12 فصل است. تعداد صفحات کتاب 306 صفحه است. چاپ اول آن در سال 1394 است این اثر 10 ماه بعد و در سال 1395 به چاپ دوم رسید. تعداد شمارگان در هر نوبت چاپ 200 نسخه است. کتاب از بعد صوری یا شکل ظاهری اثر، به لحاظ کیفیت صفحه‌آرایی و صحافی در وضعیت مطلوبی قرار دارد. از بعد ساختاری نیز انسجام و نظم مطلوبی در نحوه ارائه و   جایگاه مطالب در هر فصل و درمجموع کل اثر وجود دارد. همچنین به لحاظ روزآمدی محتوایی، این اثر تازه‌ترین اطلاعات علمی مربوط به روزنامه‌نگاری ورزشی را در بردارد. در پایان پیشنهاد می‌شود تا کتاب‌ها به‌صورت دوره‌ای توسط نویسندگان آن مورد ویرایش و بازبینی قرار بگیرند تا به غنای هر چه بیشتر اثر کمک شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Book Review: Sport Journalism

نویسنده [English]

 • Leila Leila Izad Parast
Ph.D Student in Marketing and Sports Media, Islamic Azad University, Central Tehran Branch
چکیده [English]

The article is book review on "Sport   Journalism" by Hamid Ghasemi; Masoumeh Hosseini; Mohammad Ali Qara and Abdulmahdi Nasirzadeh. This book has been published by the Payam noor University. The research method was a qualitative review of the book and was a case study. The results showed that the book is a valuable asset in the field of physical education and sports media, and has many concessions  and a coherent structure. This book has 3 general sections, including 12 chapters. The number of pages in the book is 306 pages. The first edition of this book was published in 1394 and 10 months later its second edition was released to the market. The number of its counter in each edition are 200 copies. In the appearance point of view, the book is in a desirable position in terms of the quality of layout and binding. From the structural point   of view, there is also a coherent and desirable arrangement in presentation and position of the content in each chapter, and totally in whole of the book. Also in terms of updated content, it includes the latest scientific information about sport journalism. In the end, it is suggested that the books should be revised periodically by the authors in order to improve the richness of the work as much as possible.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Sport Journalism
 • Book review
 • Physical Education
 • Sport media
 1. Izadparast, L., Hajianzehani, Z. (2016). Book Review: Applied Sport Management Skills Book. Journal of Communication Management in Sports Media. Volume 4, Issue 14, Winter 2016, pp. 30-38. (in Persian)
 2. Parvin, N., Hosseini, S. (2015). Book Review: management information systems in sports. Journal of Communication Management in Sports Media. Volume 2, Issue 8, Summer 2015. (in Persian)
 3. Razaghi, M. (2014). Book review public: communication in sports. Journal of Communication Management in Sports Media. Volume 1, Issue 4, Summer 2014. (in Persian)
 4. Razi, A. (2009). Indicators of evaluation and book review of academic textbooks. Sokhan Samt, No. 21, Spring 2009, p. 21-30. (in Persian)
 5. Ktabdari, M. (2012). Principles   and Fundamentals of research  in engineering sciences. Amir   Kabir University of Technology Publications. (in Persian)
 6. Motamedinezhad, K. (1992). Mass media. Tehran: Allameh Tabatabaee University (Third Edition). (in Persian)
 7. Zarean, D. (2003). The Basics of Mass Communication. Tehran: Public Relations Officer. (in Persian)
 8. Ghasemi, H., Kashkar, S., & Isadparast, L. (2015). Methodology   of Review Book. Jameashnasen Publications. (in Persian)
 9. Ghasemi, H., Ghareh, M., Hosseini, M., & Shagia, R.(2015). Theories and Foundations of Mass Communication. Tehran: Payame Noor University. (in Persian)
 10. Izadparast, L. (2014). The Situattion Ananalyses of research methodology books in Physical Education and Sport Sciences. Master's thesis of sports management, Payame Noor University of Karaj. (in Persian)
 11. Rahmani, M. (2013). The Situation Analysis of the books related to the management of sports organizations in Iranian universities. Master's thesis of sports management, Payame Noor University of Karaj. (in Persian)
 12. Kashkar, S., Ghasemi, H., &  Tojari, F. (2011). Sports Marketing Management. Tehran: elm va harekat. (in Persian)
 13. Hosseini, A. (2013). From the Director General of the Ministry of Education publishing and distributing educational materials: Four points on the printing of this year's textbooks. Industrial Printing Monthly, No. 381. Received
 14. From:http://www.iranprint.com/fa/mag/inmag.php?id=1913.    (in Persian)