بررسی و نقدکتاب مهارت‌های کاربردی مدیریت ورزشی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

چکیده

مقالۀ حاضر به معرفی، بررسی و نقد کتاب مهارت‌های کاربردی مدیریت ورزشی تألیف رابرت لوسیر و دیوید سی کیمبال، ترجمه فریده اشرف گنجویی، لیلا صباغیان راد، حسن قاسمعلی پور و طاهره ازمشاه می‌پردازد. این اثر توسط انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز چاپ و منتشر شده است. روش تحقیق از نوع مطالعات نقد کیفی کتاب مورد بررسی و به صورت مطالعه موردی بود. نتایج نشان داد که کتاب اثری ارزشمند در حوزۀ تربیت بدنی و مدیریت ورزشی است و امتیازات و نوآوری‌های فراوان و ساختار منسجمی دارد. اصل کتاب که به زبان انگلیسی و شامل 536 صفحه در 5 بخش و 14 فصل است. این کتاب در دو جلد مجزا ترجمه شده است بطوری که جلد 1 شامل 7 فصل و 373 صفحه و جلد 2 شامل 7 فصل و 406 صفحه می باشد. در سال 2014 ویراست دوم آن به چاپ رسیده است. کتاب از بعد صوری یا شکل ظاهری اثر، به لحاظ کیفیت صفحه آرایی و صحافی در وضعیت مطلوبی قرار دارد. از بعد ساختاری، بخش توسعه مهارت‌ها در هر فصل و قبل از ورود به بحث اصلی در هر فصل وجود دارد. همچنین به لحاظ روزآمدی محتوایی، این اثر تازه ترین اطلاعات علمی مربوط به موضوع را در بر دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Book Review of Applied Sport Management Skills Book

چکیده [English]

The article is book review on "Applied Sport Management" by David C. Kimball and Robert N Lussier. This book translated by Farideh AshrafGanjoei, Leila Sabaghian Rad, Hasan Ghasemalipour and Tahereh Azamshah. This book has been published by the Islamic Azad University Centra Tehran Branch. The methodology was book review on a special book as a case study. The book is valuable resource in physical education and sport management major which has many novelty and good structure. It has 536 pages and 14 chapters. The book has been translated in two separate volumes so that Volume 1 contains 7 chapters and 373 pages, Volume 2 contains 7 chapters and 406 pages. In 2014 second edition of that was published. In face dimension study, the book was good layout and bookbinding. In structure dimension study, the book was the main part before stating the main discussion as "skills development". In content dimension study, the book has newest scientific information about sport management.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Book review"
  • "applied skills"
  • "Sport management"
  • "Physical Education"

پروین، نازدار؛ حسنی، سعید (1394). "نقد کتاب نظام­های اطلاعات مدیریت در ورزش". نشریه مدیریت ارتباطات در رسانه­های ورزشی. دوره 2، شماره 8، تابستان 1394.##رزاقی، محمد ابراهیم (1393). "نقدی بر کتاب ارتباطات عمومی در ورزشی". نشریه مدیریت ارتباطات در رسانه­های ورزشی. دوره 1، شماره 4، تابستان 1394.##رضی، احمد (1388). "شاخص­های ارزیابی و نقد کتاب­های درسی دانشگاهی". سخن سمت، شماره 21 ، بهار 1388 ، صص 21 ـ 30.##کتابداری، محمد جواد (1391). "اصول و مبانی تحقیق در علوم مهندسی". انتشارات دانشگاه صنعتی امیر کبیر.##معتمدنژاد، کاظم (1371). "وسایل ارتباط جمعی". تهران: دانشگاه علامه طباطبایی(چاپ سوم).##زارعیان، داود (1382). "مبانی کلی ارتباط جمعی". تهران: کارگزار روابط عمومی.##قاسمی، حمید؛ کشکر، سارا و ایزدپرست، لیلا (1394). "روش شناسی نقد و بررسی کتاب". انتشارات جامعه شناسان.##قاسمی، حمید؛ قره، محمدعلی؛ حسینی، معصومه و شجیع، رضا (1394). "نظریه­ها و مبانی ارتباط جمعی". تهران: دانشگاه پیام نور.##ایزدپرست، لیلا (1393). "تحلیل وضعیت کتب روش تحقیق در تربیت بدنی و علوم ورزشی". پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی، دانشگاه پیام نور مرکز کرج.##رحمانی، مریم (1392). "تحلیل وضعیت کتب مربوط به درس مدیریت سازمان­های ورزشی در دانشگاه­های ایران". پایان نامه ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور مرکز تهران.##کشکر، سارا؛ قاسمی، حمید و تجاری، فرشاد (1390). "مدیریت بازاریابی ورزشی". تهران: علم و حرکت.##حسینی، سید احمد (1392). "از زبان مدیر کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی وزارت آموزش و پرورش: چهار نکته درباره چاپ کتاب‌های درسی امسال". ماهنامه صنعت چاپ، شماره 381، دریافت شده در تاریخ 3/9/95  از: .http://www.iranprint.com/fa/mag/inmag.php?id=1913##

Lussier,  Robert N; Kimball, David C. (2008). "APPLIED SPORT MANAGEMENT SKILLS". Human Kinetics Pub.##