نقش ورزش در توسعه ارتباطات میان فرهنگی و اجتماعی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور

2 عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور

3 کارمند دانشگاه پیام نور

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Role of Sport in Developing Social and Cross-cultural Communications

نویسندگان [English]

  • Salar Moradi 1
  • Fardin Mostafaee 3
چکیده [English]

The culture governing people is affected by different social factors. These factors could affect beliefs, attitudes, and performances. One of these factors is sport. Sports festivals and activities are manifestations of social organizations and as factors affecting the formation of policies and domestics and foreign relations, could involve various social, cultural and communication functions and leave numerous effects. This research, being analytical-descriptive deals with the role of sport in developing cross-cultural and social communications. An analysis of theories and research basics indicates that sport and sports competitions have a major role in understanding participation and synergy among people, accountability and creation of social aptitudes, strengthening of social communications, strengthening of solidarity and social participation, promotion of mental and physical health, development of social and human ethics, strengthening and promotion of economic, social, cultural and human resources, expansion of relations among nations and cross cultural communications and enhancement of mutual understanding and expansion of peace.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sport
  • culture
  • social communications
  • cross-cultural communications
  • sports diplomacy
آقاپور، مهدی (1392). جامعه­ شناسی ورزش تماشاگر. سایت مرکز انسان­ شناسی و فرهنگ.

اسکندری، هاشم (1392). ورزش به مثابه یک نهاد اجتماعی. باشگاه خبرنگاران جوان.

بابایی، محمد باقر(1384)، استراتژی فرهنگی، تهران. انتشارات سپاه پاسداران.

پائولو، فریز (1358). آموزش ستمدیدگان. ترجمه احمد بیرشک. تهران: خوارزمی.

دبورا، آ و کست و آ. بوچر، چراز. (1376) مبانی تربیت­ بدنی و ورزش. ترجمه ی احمد آزاد. تهران: کمیته ملی المپیک.

رضایی و زهره ­ای، علی اکبر و محمّد علی (1389). دیپلماسی فرهنگی. تهران. جامعه شناسان.

سازمان ورزش شهرداری تهران (1392). نقش ورزش در سلامت اجتماعیwww.shahrevarzesh.ir

صالحی امیری و محمدی، سید رضا و سعید(1389). ارتباطات فرهنگی. تهران. انتشارات ققنوس.

فراهانی، ابوالفضل و دیگران (1392)." نقش مدیریت و سیاست گذاری دانشکده­ ها و گروه­های تربیت ­بدنی در هدایت انتظارات شغلی دانشجویان (تعیین راهبرد و سیاست)". پژوهش­های کاربردی در ورزش. دوره دوم. شماره 2.

فراهانی، ابوالفضل و دیگران(1392)."رابطه سبک زندگی و رضایت در ورزشکاران و مقایسه­ آن با افراد عادی". مدیریت ورزشی.

قاسمی، حمید(1386).نقش رسانه های جمعی در توسعه­ ی ورزش کشور،رساله­ دکتری، تهران: دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات.

قاسمی، حمید و دیگران (1392). "وضعیت پوشش تلویزیونی مسابقات رشته های ورزشى در شبکه های سیما ازدیدگاه متخصّصان رسانه های کشور". پژوهش­های کاربردی در ورزش.دوره ی دوم. شماره ی2.

کریمی، جواد (1373). نگاهی به تاریخ تربیت­ بدنی جهان. تهران. مرکز نشر دانشگاهی.

کوشافر، علی اصغر و دیگران (1381). "بررسی رابطه شادی با شخصیّت در دانشجویان دختر ورزشکار و غیرورزشکار دانشگاه تبریز". پژوهش در علوم ورزشی. سال اوّل. شماره­ی یک: 168.

محی­الدین بناب، مهدی (1374). روانشناسی انگیزش و هیجان. تهران: دانا.

محرم­ زاده، مهرداد (1385). مبانی روانی- اجتماعی در تربیت­ بدنی. تهران. دانشگاه پیام ­نور.

مظفّری و زرندی، امیراحمد و حسین(1385). اصول و فلسفه تربیت­ بدنی. تهران: بامداد.

مهرآئین، محمدرضا (1387). نظریات جدید جامعه­ شناسی و ورزش. تهران. جامعه ­شناسان:110.