کلیدواژه‌ها = ابرار ورزشی
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه وضعیت پوشش انواع رشته‌های ورزشی معلولین و غیر معلولین در دو روزنامه ایران ورزشی وابرار ورزشی

دوره 5، شماره 1، پاییز 1396، صفحه 27-36

حمید قاسمی؛ حسین پورسلطانی زرندی؛ حمیدرضا سلیمانی