کلیدواژه‌ها = " رسانه‌های جمعی"
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل محتوای مطبوعات ورزشی کشور با رویکرد ورزش معلولین

دوره 3، شماره 2، زمستان 1394، صفحه 42-51

مریم ایمانیان؛ صدیقه حیدری نژاد؛ امین خطیبی