نویسنده = محبوبه جعفرزاده زرندی
تعداد مقالات: 1
1. تعیین روایی و پایایی نسخه ایرانی پرسشنامه نقش فناوری اطلاعات در توسعه فرصت‌های کارآفرینی در ورزش

دوره 2، شماره 2، زمستان 1393، صفحه 49-58

محبوبه جعفرزاده زرندی؛ محمد ابراهیم رزاقی؛ اسماعیل شریفیان