قضاوت، فوتبال و رسانه: گفتمان‌کاوی انتقادی برنامه تلویزیونی نود (90)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

2 دکترای ادبیات فارسی دانشگاه آزاد، ایران و معاون آموزشی دانشگاه آزاد واحد کابل، افغانستان

10.30473/jsm.2020.46968.1333

چکیده

این مقاله با هدف گفتمان‌کاوی مفهوم قضاوت در برنامه نود و درک چگونگی این برنامه در برساخت معنای قضاوت (داوری) مطلوب در فوتبال صورت گرفته است. در این مقاله تلاش شده است تا با استفاده از روش تحلیل انتقادی گفتمان و تلفیق رویکردهای لاکلا و موفه با فرکلاف و ون‌دایک و نمونه‌گیری هدفمند به تحلیل دو برنامه با موضوع قضاوت در تاریخ 18 آبان 1394 و 11 اسفند 1392 دست زده تا ضمن شناخت نظام گفتمانی این برنامه، دال‌های اصلی و وقته‌های آن مشخص گردد. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که در این برنامه، دال اصلی گفتمان مد نظر عادل فردوسی پور مدیریت است که تعامل و قانون‌گذاری صحیح وقته‌های آن را تشکیل می دهند. همچنین دال مدیریت و سیاست‌گذاری ایجابی، دال مطلوبیت عملکرد و دال مطلوبیت قضاوت، دال‌های اصلی فاعلان این برنامه بوده که با استفاده از دال‌های شناور وقته‌های آموزش، مدیریتی، فناوری‌محور و نظم‌گرایی، آینده‌نگری، اجتماع محوری، مردم‌محوری، صداقت، خبره‌گرایی و دال آمادگی جسمانی در یک زنجیره هم‌ارزی، گفتمان قضاوت و نظام گفتمانی برنامه را شکل می‌دهند. در واقع برپایه یافته‌های تحقیق، مطلوبیت قضاوت تا حدی مرهون نوع سیاست‌گذاری، نحوه عملکرد مدیران ورزشی و سازمانی کشور، آموزش حرفه‌ای داوران، توجه به ابعاد فنی و حرفه‌ای قضاوت از جمله فناوری‌محوری، نظم‌گرایی، امادگی جسمانی و همچنین قانون‌گذاری صحیح نهادهای تصمیم‌گیر در حوزه ورزش است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

judgment, football and media: Critical Discourse Analysis of the Ninety TV Program (90)

نویسندگان [English]

  • masoud taghiabadi 1
  • hamid taghiabadi 2
1 Ph.D candidate in Communication Science at Allameh Tabataba'i University of Tehran, IRAN
2 Phd. Holder in literature, Islamic Azad University, IRAN & Education assistant at Islamic Azad University, Kabul branch, Afghanistan
چکیده [English]

This article aims to discourse analysis the concept of judgment in the Ninety (90) tv Program and understand how this program has Constructed the meaning of judgment in football. in this research, The authors tries to analyze two programs with the subject of judgment on November 18, 2013 and March 11, 2013by using critical discourse analysis method and conflating Laclau and Mouffe approaches with Fairclough and Van Dijk's using purposeful sampling to Understanding the discursive system of the program and highlights nodal points and moments.
The results of this research indicate that in this program, the nodal point of Adel Ferdowsipours' discourse is management, which interaction and correct legislation are its moments. Also, management, affirmative policy, desirability of performance and desirability of judgment are the nodal points of the program's participants that Using the floating signs and mo,ents of education, management, technology orientation, discipline, forethought, community-based, people-centered, honesty, connoisseurship and physical readiness, Which shaped in a Chain of equivalence, their discourses of judgment and the discursive system of the program. In fact, based on the findings of the research, the desirability of judgment to a degree is related to the type of policy, the performance of the managers of the country's sport and organization, professional training of referees, attention to technical and professional aspects of judgment, including technology orientation, discipline, physical fitness, as well as the correct legislation of decision making bodies in the field of Sport.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Critical Discourse Analysis
  • football
  • judgment
  • ninety Program
  • Referee