مقایسه وضعیت روابط بین الملل فدراسیون ملی ورزش دانشگاهی ایران با کشورهای منتخب

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیارمدیریت ورزشی، دانشگاه پیام نور

2 استادیار مدیریت ورزشی، دانشگاه شهید بهشتی

3 مدیر روابط بین‌الملل فدراسیون ملی ورزش‌های دانشگاهی ایران

چکیده

هدف از مطالعه حاضر، مقایسه وضعیت واحد روابط بین‌الملل فدراسیون ملی ورزش­ دانشگاهی ایران با کشورهای منتخب در سطح جهان بود. در این مطالعه با تأکید بر روابط بین­ الملل ساختار سازمانی، نیروی انسانی، درآمد، میزان مکاتبات و قوانین و مقررات این فدراسیون­ها با فدراسیون ایران مقایسه شد. روش تحقیق ازنظر استراتژی ترکیبی (کمی و کیفی) و ازنظر مسیر اجرا از روش پیمایشی و مصاحبه استفاده گردید. از میان تعداد 167 کشور عضو فدراسیون بین­ المللی ورزش­ های دانشگاهی، کشورهای فعال در روابط بین‌الملل (پاسخگو به مکاتبات دیگر فدراسیون­های ملی) 15 کشور به‌عنوان نمونه مطالعاتی به‌صورت غیر تصادفی هدفمند انتخاب شدند. در بخش مصاحبه نیز تعداد پنج نفر از خبرگان این حوزه به‌صورت غیر تصادفی هدفمند انتخاب شدند. به‌منظور جمع ­آوری اطلاعات در بخش پیمایشی پرسش­نامه محقق ساخته ­ای با روایی و پایایی تأییدشده و در بخش مصاحبه سؤالات نیمه ساختاریافته بر اساس محورهای موردمطالعه استفاده شدند. مهم­ترین نتایج تحقیق نشان داد که: ساختار فدراسیون ملی دانشجویی به انجمن و کمیته­ هایی ازجمله واحد بین ­الملل متناظر با ساختار فیزو نیاز دارد. برای توسعه روابط بین ­الملل به برنامه­ ریزی برای کسب کرسی­های مؤثر بین ­المللی نیاز است. نظر به فقدان استفاده از وب‌ سایت و نشریه دوزبانه در فدراسیون ملی ایران در مقایسه با سایر فدراسیون­ها از دیدگاه صاحب­نظران باید روی این موارد اهتمام داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparing the Situation of International Relation between Iranian National Federation and other Countries

نویسندگان [English]

 • Hamid Ghasemi 1
 • Mohammad Pour Kiani 2
 • Mahnaz Sabagh Novin 3
1 Associate Professor of Sport Management, Payame Noor University
2 Assistant Professor of Sport Management, Shahid Beheshti University
3 Director of International Relations of the National Iranian Athletic Federation
چکیده [English]

The aim of this research is Comparison of International Relations Department of National University Sports Federations in worldwide range. We compared the structure of organizations, human resources,financial, correspondances and regulation of all federations with concentration on International Relations Department with Iran federation. The strategy of this research is combination of descriptive and qualitative.We used survey and did interview with expert of sports field. The Society of this reseach consist of all 167 members of FISU and the active countries in International Relations( available to answer other national federation correspondence),15 countries choosed non-random targeted as case study. Also, 5 experts were chosen non-random for interview. In order to collect the information in survey, a confirmed validity and realibity quastionnare was made by researcher and for interview, semi-cunstructed questions based on criteria of study was asked. Important results of this research shows: The structure of Iran federation need committee and association like International Relations Committee regarding to FISU structure.To develop the International Relations, we should make a plan to get the effective international position. Regarding to experts idea,in compare of other federations, it is important to use two languages website and publication in National University Sports Federation of Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

 • International Relations
 • federation
 • University Sport
 • FISU
 1. اساس­نامه فدراسیون ملی ورزش‌های دانشگاهی (1382). تهران، فدراسیون ملی ورزش‌های دانشگاهی.
 2. تیموری آسفچی، عباس (1394). جامعه‌پذیری ورزش و رابطه آن با امور بین‌الملل. دریافتی در تاریخ 15/11/2015 از نشانی: http://vista.ir/article/226052
 3. ساداتی، سید شهاب‌الدین (1388). رابطه ورزش فرهنگ، تجارت، صنعت، سیاست و ایدئولوژی. شماره 102. گلستانه، صص 34-39.
 4. سجادی، نصر اله (1390). ورزش و روابط بین‌الملل. تهران: حتمی.
 5. صباغ نوین، مهناز (1395). مقایسه وضعیت روابط بین‌الملل فدراسیون ورزش دانشگاهی با کشورهای منتخب. پایان‌نامه کارشناسی ارشد مدیریت رسانه­های ورزشی. دانشگاه پیام نور مرکز کرج.
 6. طالب پور، مهدی و طاهری، حمیدرضا (1387). آشنایی با فیزو. تهران: نور گیتی
 7. قاسمی، حمید (1390). پیش‌نویس نظامنامه روابط بین‌الملل در ورزش. تهران: سازمان تربیت‌بدنی (وزارت ورزش و جوانان فعلی).
 8. معاونت بین‌المللی دانشگاه تهران (1390). نظامنامه­ها و آیین­نامه­های بین‌المللی دانشگاه تهران. تهران: دانشگاه تهران.
 9. ولایتی، علی‌اکبر (1366). مباحث روابط بین‌الملل: ماهیت روابط بین‌الملل. شماره 2. سیاست خارجی. 88-92. 
 10. Arnaud,Pierre and Riordan, James(1998). Sport and International Politics. London, E&FN Spon Publication. 
 11. Beacom, Aaron(2000). Sport in International Relations: A case for Cross- Disciplinary Investigation. Issue 2. The Sport Historian 
 12. Deyo, Julianna(2013). Sports and International Relations: The Role of Soccer in International Conflicts and Resolutions. United States, University of Tennessee, Thesis Project. 
 13. Essays, UK. (November 2015). Sports Plays A Significant Role In International‌. Address: http://www.ukessays.com/essays/international-relations/sports-plays-a-significant-role-in-international-relations.php#ixzz3NV4xvf6u 
 14. Kobierecki, Michal Marcin(2013). Sport in International Relations: Expectations, Possibilities and Effects. No 1. Interdisciplinary Political and cultural Journal.