بررسی محتوای وب سایت منتخبی از فدراسیون ورزش‌های ایران با استفاده از معیار سیلبرگ اس ام آر تی و اکشن فور هلس

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار/ دانشگاه گیلان

2 دانشیار/ دانشگاه پیام نور گیلان

3 دانشجو/ دانشگاه گیلان

چکیده

هدف: هدف از این پژوهش تجزیه و تحلیل وب‌سایت فدراسیون ورزش‌های همگانی و مقایسه آن با سایر فدراسیون‌های ورزشی ایران با استفاده از معیار سیلبرگ اس ام آر تی و اکشن فور هلس می باشد.
روش شناسی: روش پژوهش توصیفی ـ تحلیلی می‌باشد. نمونه‌ها به صورت هدفمند و در دسترس بودند که وب‌سایت‌های فدراسیون‌های ورزش همگانی، فوتبال، والیبال، بسکتبال، بدمینتون، هندبال و کشتی به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. برای گردآوری اطلاعات از چک‌لیستی استفاده شد که بر اساس معیارهای سیلبرگ، اس.‌ام.‌آر.‌تی و اکشن‌فور‌هلس تدوین‌شده بود و محققان با استفاده از نظر اساتید قسمت‌هایی را به این چک‌لیست افزودند. اکشن فور هلس ابزار بررسی محتوایی اطلاعات وب‌سایت‌های بهداشتی است، این سیاهه وارسی دارای 4 بخش هدف، مخاطبان، میزان دستیابی و اعتبار است. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش‌های آمار توصیفی شامل درصدها و میانگین و آزمون استنباطی خی دو استفاده شد.
یافته ها: با توجه به تحلیل محتوای وب‌سایت فدراسیون ها، به طور کلی همه فدراسیون ها شاخص‌های کمی را دارا بودند که فدراسیون والیبال و کشتی بیشترین خدمات را در وب‌سایت خود ارائه می‌داد، بعد از این تیم به ترتیب فدراسیون های فوتبال، بسکتبال،وزش های همگانی و در انتها فدراسیون بدمینتون قرار داشتند.
بحث و نتیجه گیری: نتایج نشان داد همه وب سایت های باشگاه ها حدود 50 درصد شاخص ها را دارا بودند. همه فدراسیون‌های از خدمات کمی در وب‌سایت خود برای بازاریابی آنلاین، جذب و وفاداری طرفداران و تعامل بیشتر کاربران با فدراسیون استفاده می‌کردند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The study of Status and Compare of website Federation Sports for all and compare it with other sports federations in Iran using standard SMS silberg RT and Action for Health

نویسندگان [English]

  • shahram shafiee 1
  • Morteza Rezaisofi 2
  • hakimeh afrouzeh 3
چکیده [English]

Aim: With the development of more powerful technologies, access to the internet has increased. The world wide web (www) or web has become an increasingly expansive and sophisticated medium of global communication. This study aimed to analysis of the federation Sports for all website and compare it with other sports federations in Iran using standard SMS silberg RT and Action for Health
Methodology: The methods used in this research is descriptive and content analysis. This research is descriptive- analytical. Statistical population include websites federations sport for all, football, volleyball, basketball, badminton and handball and wrestling. Data attaining scales include Silberg checklist, S.M.R.T and Action For Health, which were adapted and some proper items were added to websites; that their validity was proved by Delphi Method. Results were analyzed by descriptive statistics (mean and SD) and Chi-Square Test.
Result: According to the website content analysis of this federations, the studied federations included little index, and among this federations, volleyball and wrestling offered most services on it's website, after this, the others were input respectively: football, sport for all, basketball, handball and badminton.
Conclusion: Results shows that all federations websites have approximately 50 percent of indices. The federations told above were used of a little services in their website, for marketing of online sports (the online sports marketing), attract user and the user's more interaction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Websites
  • sports federations of Iran
  • standard SMS silberg RT and Action for Health

باقری نسب، فریده (1390). "بررسی و رتبه­بندی وب­سایت­های فارسی مذهب شیعه با استفاده از معیارهای سیلبرگ، اس.ام.آر.تی و اکشن فورهلس". تحقیقات اطلاع­رسانی و کتاب­خانه­های عمومی. 17(2)، صص 336-305.

پورکیانی، محمد. افروزه، علی. عربی، نادر. (1392). "مقایسه و تحلیل وب­سایت­ فدراسیون­ فوتبال ایران با منتخب فدراسیون­های فوتبال جهان". دومین همایش بین­المللی علم و فوتبال. تهران.

روشندل اربطانی، طاهر (1386). " تبیین جایگاه رسانه­های همگانی در نهادینه کردن ورزش همگانی در کشور". فصلنامه علمی پژوهشی حرکت، شماره 23، صص 177-165.

شریفیان، اسماعیل. زبردست، محمد علی. (1391) "تحلیل ویژگی­های ساختاری و محتوایی وب­سایت­ فدراسیون­های هندبال جهان با استفاده از معیارهای سیلبرگ، اس. ام آر. تی و اکشن فور هلس" دومین همایش ملی علم و هندبال. دانشگاه شهید بهشتی.

غفوری، فرزاد؛ هنرور، افشار؛ هنری، حبیب؛ علی، منیره  (1386). "مطالعه انواع ورزش­های همگانی و تفریحات مطلوب جامعه و ارائه مدل برای برنامه­ریزی­های آینده"، طرح پژوهشی سازمان تربیت­بدنی جمهوری اسلامی ایران.

غفوری، فرزاد. (1382). "مطالعه و بررسی نگرش متخصصان تربیت­بدنی به نقش رسانه­های جمعی در گرایش مردم به ورزش­های قهرمانی و همگانی". فصلنامه علمی پژوهشی حرکت، شماره 16.

قیامی­راد، امیر (1388). "بررسی راهکارهای بازاریابی برای ترویج و توسعه رشته­های ورزشی در ایران". فصلنامه علمی پژوهشی حرکت، دانشگاه تهران، شماره 39، صص 192-175.

مطالعه تفضیلی توسعه ورزش همگانی و تفریحی (1384). سازمان تربیت­بدنی، چاپ اول.

مظفری، سید امیر احمد، قره، محمد علی (1384). وضعیت ورزش همگانی ایران و مقایسه آن با چند کشور منتخب جهان. نشریه حرکت، ش6 .

Dutton, W. (2005). “The Internet and social transformation: reconfiguring access”, in W. Dutton, B. Kahin, R. O’Callaghan & A. Wykoff, A transforming enterprise: economic and social implications of information technology, pp 375-394, Cambridge,MA: MIT Press.

Pitta, D.A. & Fowler, D. (2005). “Internet community forums: An untapped resource for consumer marketers”, Journal of Consumer Marketing, 22(5), pp 265-274.

Royal Pingdom. (2010). “Internet 2009 in numbers”. Retrieved from: http://royal.pingdom.com/2010/01/22/internet-2009-in-numbers.