بررسی عوامل تأثیرگذار بر کیفیت وب‌سایت‌های فدراسیون‌های ورزشی از دیدگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه تبریز

2 کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه تبریز

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل تأثیرگذار بر کیفیت وب‌سایت‌های فدراسیون‌های ورزشی از دیدگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته‌ی تربیت بدنی دانشگاه تبریز می‌باشد. روش به کار گرفته شده برای اجرای این پژوهش، بر حسب هدف، کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش، توصیفی و پیمایشی است. جامعه‌ی آماری، شامل کلیه‌ی دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته‌ی تربیت بدنی دانشگاه تبریز (120 نفر) می‌باشد. حجم نمونه‌ی آماری پژوهش براساس فرمول کوکران 92 نفر برآورد شد، که پرسشنامه‌ها به روش نمونه‌گیری تصادفی در اختیار آن‌ها قرار گرفت. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه‌ی محقق‌ساخته برگرفته از پژوهش اخوان (1391)، استفاده شد. پرسشنامه‌ی مورد استفاده شامل 2 بخش بود. بخش اول، شامل سئوالاتی در خصوص اطلاعات جمعیت‌شاختی و میزان آشنایی کاربران با اینترنت و وب‌سایت‌های فدراسیون‌های ورزشی و بخش دوم نیز دربرگیرنده‌ی سئوالاتی در خصوص متغیرهای اصلی کیفیت خدمات وب‌سایت‌ها (کیفیت اطلاعات، طراحی سایت، سازمان‌دهی، کاربرپذیری) بود. نتایج حاصل از آزمون رگرسیون خطی نشان داد، کیفیت اطلاعات، طراحی وب‌سایت‌ها، سازمان‌دهی وب‌سایت‌ها، کاربرپذیری وب‌سایت‌ها بر کیفیت خدمات وب‌سایت‌های فدراسیون‌های ورزشی جمهوری اسلامی ایران تأثیر داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigate the factors affecting on the quality of Sports Federations websites from the standpoint of Graduate Students

نویسندگان [English]

  • fatemeh Abdavi 1
  • somayeh gholamian 2
چکیده [English]

The aim of study is investigate the factors affecting on the quality of Sports Federations websites from the standpoint of Graduate Students (Case study: Physical education students at the University of Tabriz).
This research is applied in terms of purpose and is descriptive – survey. Data collection has been done to form fielding and through the questionnaire. The statistical population was all of the Physical education students at the University of Tabriz; that was estimated 120 persons. Sample was select using Cochrane formula. The sample size was found 92 people. The questionnaire was designed and separated into two parts, part 1 and part 2. In part 1, the questionnaire data and information that related to the respondents were elaborated, such as gender, age. Part 2 is related to the main variables of service quality websites (Includes four components: data quality, design, organization, and user flexibility). The reliability was obtained using the Cronbach's alpha coefficient for the questionnaire equal to 0/86. That is accepted and suggests high reliability of the questionnaire.  Results shows that had significant effect the quality of information on quality of services websites, had significant effect Web Designing on quality of services websites, had significant effect organization on quality of services websites, had significant effect user flexibility on quality of services websites. May be results of this research be useful for the athletes, students, and community sports enthusiasts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Quality"
  • "Websites"
  • "Sports Federations"

احمدی، الهام. مصطفوی، اسماعیل. کیانی، حمیدرضا. (1393)، "ارزیابی کیفیت پشتیبانی و محتوایی (درونی و بیرونی) وب‌سایت‌های   کتابخانه­ای دانشگاه­های علوم پزشکی ایران"، دوره 11، ش 6، ش پیاپی 40.

پاشازاده، فریبا. حاجی‌زین‌العابدینی، محسن. (1388)، "وب‌کیوای­اِم (WebQEM) رویکردی کمی جهت ارزیابی کیفی وب‌سایت کتابخانه‌ها"، مجموعه مقالات همایش منطقه­ای وب­سایت کتابخانه­های دانشگاهی، بابل، 21 آذر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل، مؤسسه­ینشر کتابدار

پیری، علیرضا. (1392)، "میزان رضایت کاربران از کیفیت خدمات الکترونیک وب سایت شرکت قطارهای مسافری رجا"،  وب­سایت شرکت قطارهای مسافری رجا، اداره کل راه آهن جنوب شرق، ش 157، اسفند.

جنتیان، سیما. مجیری، شهین. شهرزادی، لیلا. زاهدی، راضیه اشرفی­ریزی، حسن. (1393)، "ارزیابی کیفیت وب­سایت­های فارسی حوزه­ افسردگی براساس مقیاس وب­مد­کوال"، مدیریت سلامت، دوره­ 77، ش 55، صص: 99-89

حسن­زاده، محمد. نویدی، فاطمه. (1388)، "بررسی و مقایسه دسترس­پذیری وب­سایت وزارتخانه­های ایران بر اساس شاخص­های کنسرسیوم وب جهان­گستر و تجارب کاربران"، مطالعات تربیتی و روان­شناسی دانشگاه فردوسی مشهد، دوره­ دهم، ش 2، صص: 155-134

حقیقتی­نسب، منیژه. فخرفاطمی، نازنین. (1389)، "بررسی و شناخت عوامل تأثیرگذار بر کیفیت وب­سایت­های اطلاعات علمی و دانشگاهی از دیدگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته­ مدیریت فن­آوری اطلاعات دانشگاه­های دولتی شهر تهران"، فصلنامه­ تنجمن آموزش عالی ایران، سال دوم، ش 4، بهار، صص: 45-30.

حقیقی­نسب، منیژه. فخرفاطمی، نازنین. مرمنی، منصور. (1387)، "بررسی و شناخت عوامل تأثیرگذار بر کیفیت وب­سایت­های اطلاعات علمی و دانشگاهی از دیدگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته مدیریت فن­آوری اطلاعات دانشگاه­های دولتی شهر تهران"، مجله­ی آموزش عالی، سال دوم، شماره­ 4، پیاپی 8

دولانی، عباس. حسینی­نسب، داوود. (1388)، " ارائه­ الگویی مناسب برای وب­سایت دانشگاه علوم پزشکی تبریز از طریق تحلیل محتوایی و ساختاری وب­سایت­های دانشگاه­های آمریکا با کمک صاحب­نظران"، فصلنامه­ علمی ـ پژوهشی مدیریت سلامت، دوره 12، ش 35، صص: 48-42

رداد، ایرج. مرادی، محسن. حق­شناس، سمانه. (1392)، "ارزیابی وب‌سایت‌های ناشران عمومی در ایران با استفاده از ابزار ارزیابی کیفیت وب‌سایت‌ها (دبلیو.کیو.ای.تی)"، پایان‌نامه­ کارشناسی ارشد، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دانشگاه امام رضا علیه السلام، دانشکده­ علوم انسانی و مدیریت.

زاهدی، شمس­السادات. (1389)، "ارزیابی کیفیت وب­سایت­ها ابزارها و معیارها"، دانشکده­ مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، مجله­ مدیریت توسعه و تحول، شماره­ 4، صص: 16-5

زاهدی، شمس­السادات. (1389)، "بررسی تطبیقی وب­سایت­های برتر دانشگاه­های جهان و ارائه­ الگویی مناسب برای دانشگاه­های کشور"، پژوهش­های مدیریت در ایران، دوره­ 15، ش 2، تابستان، صص: 84-70

سهیلی، فرامرز. (1385). "تحلیل پیوندهای وب­سایت­های نانو فن­آوری با استفاده از روش­های عامل تأثیرگذار وب، دسته­بندی خوشه­ای و ترسیم نقشه­ی دوبعدی"، پایان‌نامه­ کارشناسی ارشد کتابداری و اطّلاع‌رسانی؛ دانشکده­ علوم تربیتی و روان­شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز.

سهیلی، فرامرز. دانش، فرشید. (1388)، "بررسی میزان رؤیت و عامل تأثیرگذار وب­سایت­های وزارتخانه­های دولت جمهوری اسلامی ایران"، فصلنامه­ کتابداری و اطلاع­رسانی، دوره­ نشریه 45، ش­ اول، جلد 12.

طاهری­دولت­آبادی، بهجت. مجیری، شهین. زاهدی، راضیه. جنتیان، سیما. اشرفی­ریزی، حسن. شهرزادی، زینب. (1393)، "ارزیابی کیفیت وب‌سایت‌های فارسی حوزه اختلالات اضطرابی بر اساس مقیاس WebMedQual"، دوره­ 11، ش 6، ش پیاپی 40.

عباس­پور، جواد. (1385)، "ارزیابی مکاشفه­ای: روشی کیفی برای ارزیابی رابط کاربر وب­سایت­ها و پایگاه­های اطلاعاتی"، فصلنامه­ کتابداری و اطلاع­رسانی، نشریه­ 47، ش سوم، جلد 12 .

فرج­پهلو، عبدالحسین. صابری، مریم. (1387)، "بررسی  ویژگی­های ساختاری و محتوایی مطرح در طراحی وب­سایت­های کتابخانه­های دانشگاهی ایران از دیدگاه کاربران و متخصصان ایرانی طراح این وب­سایت­ها"، پیام کتابخانه.

کربلا­آقایی­کامران، معصومه. غایبی، امیر. غریبه­نیاری، منیره. (1392)، "ارزیابی وب­سایت­های دانشگاه­های دولتی ایران با دو روش وب­کیو­ای­ام و نمایه اررزیاب وب و مقایسه نتایج آنها"، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دانشگاه الزهراء، دانشکده­ علوم تربیتی و روان­شناسی .

محمداسماعیل، صدیقه. کاظمی­کوهبنانی، سمیه. (1388)، "دسترس­پذیری وب­سایت کتابخانه­های ملی در کشورهای خاورمیانه"، فصلنامه کتاب، ش 58، صص: 68-52.

مخلصی، سعید. سجادی، سید­نصراله. علی­دوست­قهفرخی، ابراهیم. (1393)، "بررسی تأثیرات مثبت و منفی مطبوعات و وب­سایت­های خبری در حوزه­ فوتبال ملی جمهوری اسلامی ایران"، فصلنامه­ علمی ـ ترویجی مدیریت ارتباطات در رسانه­های ورزشی، مقاله 5، دوره 1، ش 3، بهار، صص: 42-31.

مردانی­نژاد، علی. فرهادی، آیدا. خانجانی، طاهره. امیری­مقدم، مرجان. (1391)، "ارزیابی کیفیت وب­سایت­های واحدهای آموزش مجازی دانشگاه­های علوم پزشکی ایان و جهان"، گام­های توسعه در آموزش پزشکی، مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی، دوره نهم، ش دوم، صص: 190-179.

مهدی­زاده­اشرفی، علی. اخوان، علیرضا. (1391)، "بررسی عوامل مؤثر بر کیفیت خدمات الکترونیکی بانک رفاه استان تهران"، چهارمین کنفرانس بین­المللی بازاریابی خدمات بانکی.

Agrin, O. Nwagwu, W. (2006). “Links and web impact analysis of Nigerian University”, Paper presented at the International Conference on Bridging the Digital Divide in Scholarly Communication in the South, 6-8 September, Netherlands.

Claire R. McInerney,Nora J. Bird. (2005), “Assessing Website quality in context: retrieving information about genetically modified food on the Web”, Information Research: an international electronic journal

Delone, McLean, (2003), “Reformulated Information Systems Success Model”.

Fadi Taher. Qutaishat, (2013), “Users’ Perceptions towards Website Quality and Its Effect on Intention to Use E-government Services in Jordan”, International Business Research,http://www.ccsenet.org/journal/index.php/ibr/article/view/22895, Vol 6, No 1.

Hasley, Joseph P; Gregg,Dawn G; (2010), “An Exploratory Study of Website Information Content”, Journal of theoretical and applied electronic commerce research,

Iwaarden, J., Wiele, T., Ball, L., Millen, R., (2004), “Perceptions about the quality of web sites: a survey amongst students at Northeastern University and Erasmus University”, Information & Management, Vol. 41, Pp: 947-959.

 

Lai C. Liu,Kai S. Koong,Binshan Lin. (2006), “A Quality Assessment of Research Hospitals Website”, International Journal of Electronic Business Management, http://www.oalib.com

Liu, C. Arnett, K. P. (2000). “Exploring the factors associated with website success in the context of electronic commerce”, Information and Management, 38(1), Pp: 23-34.

Loiacono, E., Watson, R. T., Googhue, D. (2002). “WebQual™: A Measure of Web Site Quality”, Working Paper, Worcester Polytechnic Institute.

Mary. Levis, Malcolm. Brady, Markus. Helfert, (2008), “Website Design Quality and Form Input Validation: An Empirical Study on Irish Corporate Websites”, Journal of Service Science and Management, http://www.oalib.com/paper/2782#.VSjqUPAhWsU.

Osama, Mohammed. Ahmad, Rababah. Fawaz Ahmad, Masoud. (2010), “Key Factors for Developing a Successful E-commerce Website”, Communications of the IBIMA , http://www.oalib.com/paper/879245#.VSjql_AhWsU, Pp: 1-9.

Parasuraman, A. (2004), “Assessing and improving service performance for maximum impact: insights from two-decade-long research journey”, Performance Measurement and Metrics, Vol. 5, No. 2.

Payne, N. & Thelwall, M. (2008). “Longitudinal trends in academic web links”, Journal of information science, 34(1), 3-14. Retrieved From: http://jis.sagepub. com/cgi/content/ abstract/34/1/3.

Trio, University of Washington. (2008), "Assessing website quality", Available: http://depts.washington, edu/trio/center/howt/design.

Youngwa, Lee. Kenneth, A. Kozar, (2006), “Investigating the effect of website quality on e-business success: An analytic hierarchy process (AHP) approach”, Decision Support Systems, 42, Pp: 1383-1401. 

Zeithaml, V. A., Parasuraman, A. and Malhotra, A. (2002), “Service quality delivery through web sites: A critical review of extant knowledge”, Journal of Academy of Marketing Science, Vol. 30, No. 4, pp. 362-375.

Webb Harold W., Webb Linda A., (2004) “Sit equal: an integrated measure of web site quality”, The Journal of Enterprise Information Management, 17 (6), pp. 430–440.

Yoo, B. Donthu, N. (2001). “Developing a scale to measure the perceived quality of Internet shopping sites (sitequal)”, Quarterly Journal of Electronic Commerce, 12(1), Pp: 31-47.