کلیدواژه‌ها = تطبیقی
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه تطبیقی اقدامات و تجارب دیپلماسی ورزشی در جمهوری اسلامی ایران و کشورهای منتخب

دوره 7، شماره 3، بهار 1399، صفحه 15-27

10.30473/jsm.2019.48699.1349

شیرین زردشتیان؛ امین رضا بخشی چناری؛ حسین محمدی جامع