کلیدواژه‌ها = ورزش
تعداد مقالات: 18
1. تحلیل ورزش جانبازان استان مازندران به روش SWOT با تأکید بر فناوری اطلاعات و ارتباطات

دوره 7، شماره 3، بهار 1399، صفحه 90-100

10.30473/jsm.2019.46012.1321

ارشد رحیمی گلوگاهی؛ محمد حامی؛ وحید شجاعی


3. بررسی نقش رسانه‌های جمعی در توسعه مشارکت بخش خصوصی در ورزش

دوره 7، شماره 1، پاییز 1398، صفحه 85-96

10.30473/jsm.2019.45305.1318

سیدامین دهقان؛ مسعود ایمانزاده؛ مجید نامور؛ محمد پورپناهی


5. ارزیابی کیفیت وب‌سایت وزارت ورزش و جوانان با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی

دوره 4، شماره 4، تابستان 1396، صفحه 63-71

نازدار پروین؛ ابوالفضل فراهانی؛ ناهیده پروین؛ سامان ابراهیم حصاری


7. نقدی بر کتاب " نظام های اطلاعات مدیریت در ورزش"

دوره 4، شماره 3، بهار 1396، صفحه 75-84

محبوبه جعفرزاده؛ محمد ابراهیم رزاقی


8. تاثیر رسانه‌های جمعی بر کنترل فساد در ورزش فوتبال

دوره 3، شماره 4، تابستان 1395، صفحه 11-24

علیرضا زارع؛ صدیقه حیدری نژاد؛ رضوان شیرالی


10. نقد کتاب: نظام های اطلاعات مدیریت در ورزش

دوره 2، شماره 4، تابستان 1394، صفحه 30-37

نازدار پروین؛ سعید حسنی


11. بررسی رابطه استفاده از ابزار های جهانی شدن با حجاب بانوان لیگ برتر فوتسال ایران

دوره 2، شماره 3، بهار 1394، صفحه 29-40

محمد رضا سرمدی؛ زهره اسماعیلی؛ مریم شیربیگی؛ علی مرادی


12. تعیین روایی و پایایی نسخه ایرانی پرسشنامه نقش فناوری اطلاعات در توسعه فرصت‌های کارآفرینی در ورزش

دوره 2، شماره 2، زمستان 1393، صفحه 49-58

محبوبه جعفرزاده زرندی؛ محمد ابراهیم رزاقی؛ اسماعیل شریفیان


13. نقد کتاب: نظام‌های اطلاعات مدیریت در ورزش

دوره 2، شماره 2، زمستان 1393، صفحه 59-65

محمد علیمردانی؛ علی جعفری


15. نقش ورزش در توسعه ارتباطات میان فرهنگی و اجتماعی

دوره 1، شماره 4، تابستان 1393، صفحه 55-60

سالار مرادی؛ محمد خالدیان؛ فردین مصطفایی


16. نقدی بر کتاب «ارتباطات عمومی در ورزش»

دوره 1، شماره 4، تابستان 1393، صفحه 44-48

محمد ابراهیم رزاقی


17. بررسی تأثیر رسانه های جمعی بر تأمین منابع مالی در ورزش

دوره 1، شماره 3، بهار 1393، صفحه 43-49

مرتضی رضائی صوفی؛ عباس شعبانی


18. نقش رسانه های گروهی به عنوان فرصتی برای توسعه پایدار ورزش

دوره 1، شماره 1، پاییز 1392، صفحه 40-44

رسول نظری؛ حمید قاسمی