با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران
نقش رسانه های جمعی در توسعه ورزش

محمد خالدیان؛ فردین مصطفایی؛ مهران صمدی؛ فرخ کیا

دوره 1، شماره 2 ، بهمن 1392، ، صفحه 48-55

چکیده
  عصر حاضر را «عصر ارتباطات» نامیده­اند یعنی در این عصر به دلیل وجود کاربرد وسایل ارتباط‌جمعی که وسعت، نفوذ و تأثیرات آن‌ها بسیار زیاد است، ارتباطات جمعی شکل نوینی یافته و تحولات جامعه بشری را تحت­الشعاع قرار داده است. رسانه­ها به‌عنوان بخشی از ساختار نوین جامعه و یکی از دستگاه­های فراگیر و گسترده در دسترس همگانی، در ...  بیشتر