با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور

2 دانشجوی کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی دانشگاه پیام نور

3 استادیار مدیریت رسانه دانشگاه آزاد اسلامی تبریز

4 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور

چکیده

عصر حاضر را «عصر ارتباطات» نامیده­اند یعنی در این عصر به دلیل وجود کاربرد وسایل ارتباط‌جمعی که وسعت، نفوذ و تأثیرات آن‌ها بسیار زیاد است، ارتباطات جمعی شکل نوینی یافته و تحولات جامعه بشری را تحت­الشعاع قرار داده است. رسانه­ها به‌عنوان بخشی از ساختار نوین جامعه و یکی از دستگاه­های فراگیر و گسترده در دسترس همگانی، در تمامی کشورها نقش حساس و مهمی را در زمینه­های مختلف سیاسی، فرهنگی – اجتماعی، اقتصادی و ... ایفا می­کنند.
این تحقیق که از نوع پژوهش­های توصیفی- تحلیلی بوده، به بررسی نقش رسانه­های جمعی در گسترش و توسعه ورزش در جامعه می­پردازد. تحلیل نظریات و مبانی پژوهش نشان می­دهد رسانه­های جمعی به‌مثابه بزرگراه‌های اطلاعاتی و پل ارتباطی تأثیرگذار بر افکار عمومی نقش مهمی در فرایند اطلاع­رسانی، گفتمان سازی، آموزش، مشارکت اجتماعی و فرهنگ­سازی ورزشی در جامعه و اعتلای ورزش کشور و توسعه و فراگیر نمودن آن بر عهده دارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The role of mass media in the development of sport

نویسندگان [English]

  • Mohammad Khaledian 1
  • Fardin Mostafaei 2
  • Mehran Samadi 3
  • Farokh Kia 4

1 Payame Noor University

2 Payame Noor University

3 Islamic Azad University, Tabriz

4 Payame Noor University

چکیده [English]

Nowadays, the"age of communication" that is called in the evening due to the wide use of media, their impactis enormous, with new forms of mass communicationand the development of human society has been affected. As part of the new structure of community media devices available and widespread public and critical role in all major countries in various fields of political, socio-cultural, economic, and ...Play. This research is a descriptive study-an analysis of the role of mass media in the developmentof sport in society. The results showed that mass media information, such as highways and bridges affect public opinion plays an important role in Notification process, rhetoric of education, social and cultural participation in sports, community sports development, comprehensive development of the country and are in charge.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mass Medias
  • sports of Public
  • Radio and TV
  • Press
منابع
آقابخشی، علی (1389)، فرهنگ علوم سیاسی، تهران: چاپار.
بیریوکوف، ن. س (1372). تلویزیون و دکترین آن در غرب، ترجمه: محمد حافظی، تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه ­ها.
جعفری، سعید (1381). "ورزش رسانه ­ای"، فصلنامه فرهنگ عمومی، تهران: شورای فرهنگ عمومی، شماره 30، 117-127.
داودی، نادر (1379). بهره‌مندی جوانان ایرانی از مطبوعات ورزشی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه علامه طباطبایی.
دنیس ال و همکاران (1386). روابط عمومی نقش و فرایند و استراتژی، ترجمه: محمد اعرابی و داوود ایزدی، تهران: دفتر پژوهش­های وزارت ارشاد.
رامتین، سیروس (1353). "مبانی ارتباط‌جمعی و ورزش"، تماشا، سال چهارم، شماره 198، 78- 77.
ساروخانی، باقر (1376). جامعه­شناسی ارتباطات، تهران: اطلاعات.
سازمان تربیت‌بدنی (1382). سند راهبردی نظام جامع توسعه تربیت‌بدنی و ورزش کشور، مصوب جلسه مورخه 9/6/82 هیئت‌وزیران.
سقازاده، محمد و کریم­خانی، حمزه (1386). آسیب­شناسی نسل جوان (از دیدگاه جامعه­شناسی)، قم: عطر یاس.
سورین، ورنر و تانکارد، جیمز (1381). نظریه­های ارتباطات، ترجمه علیرضا دهقان، تهران: دانشگاه تهران.
علوی، پرویز (1386). ارتباطات سیاسی (ارتباطات، توسعه و مشارکت سیاسی)، تهران: علوم نوین.
فتحی­نیا، محمد و علیزاده، عبدالرحمن (1384). "خشونت­گرایی تماشاگران فوتبال و نقش رسانه­ها در کنترل آن"، نشریه سنجش و پژوهش، سازمان صداوسیما، شماره 105، 91-81.
فرودر، حسین (1380). "جوانان، ورزش و رسانه‌ها"، فصلنامه فرهنگ عمومی، شماره 26 و 27، 20 -13.
قره­ خانلو، رضا (1367). بررسی نحوه گذراندن اوقات فراغت دانش­آموزان پسر دوره متوسطه تهرانی، طرح پژوهشی، دفتر تحقیقات و آموزش سازمان تربیت‌بدنی.
قاسمی، حمید (1386). نقش رسانه­های گروهی در توسعه ورزش کشور، رساله دکتری، تهران: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات.
کردی، محمدرضا (1386). "بررسی نقش رسانه­های گروهی و مطبوعات در ورزش ایران، طرح پژوهشی"، پژوهشکده تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، 2 و 43.
کوهن، آرتور (1378). تغییر نگرش و تأثیر اجتماعی، ترجمه: علیرضا کلدی، تهران: دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.
گروه مطالعاتی صداوسیما (1381). پخش مستقیم ماهواره در قرن 21، تهران: نشر سروش.ص ص 111.
لیتل­جان، استیفن (1384). نظریه ارتباطات، مترجم: مرتضی نوربخش و همکاران، تهران: نشر جنگل، چاپ اول، ص ص 727.
مظفری، امیراحمد و زرندی، حسین (1385). اصول و فلسفه تربیت‌بدنی، تهران: بامداد.
معتمدنژاد، کاظم (1371). وسایل ارتباط‌جمعی، تهران: دانشگاه علامه طباطبایی.