نویسنده = سردار محمدی
تعداد مقالات: 4
1. اثر بازاریابی رسانه‌های اجتماعی روی ارزش ویژه برند و پاسخ هواداران تیم پرسپولیس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 فروردین 1399

10.30473/jsm.2020.49661.1362

ارش زارعی؛ سردار محمدی


2. مقایسه محتوای برنامه های ورزشی رسانه های محلی با تأکید بر پوشش رشته های ورزشی

دوره 4، شماره 1، پاییز 1395، صفحه 30-38

حامد نظرویسی؛ حمید قاسمی؛ سردار محمدی