نقدی بر کتاب " نظام های اطلاعات مدیریت در ورزش"

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه کرمان.

2 دانشجوی دکتری مدیریت و برنامه ریزی ورزشی، دانشگاه تهران.

چکیده

بررسی تحلیلی یا انتقادی یک کتاب به مراحل ابتدایی خلاصه نمی­شود بلکه باید آن را در نظر و کار در پرتو مسائل خاص و   دغدغه­ های نظری در یک دوره بررسی کرد. این پژوهش از نوع تحلیل محتوا و از حیث اجرا انتقادی ـ کاربردی است. بدین منظور کتاب قاسمی حمید، کشکر سارا و همکاران. نظام­های اطلاعات مدیریت در ورزش. تهران: انتشارات حتمی. 1393. 308 ص. شابک 3-99-6904-600- 978 انتخاب و مورد نقد قرار گرفت. یافته­ ها در چند بخش، درباره نویسندگان، محورهای اصلی اثر، بررسی آثار مشابه و بررسی محتوایی و ساختاری اثر ارائه شد. در نتیجه، می­توان انتظار داشت با توجه به مناسب بودن، در آینده شاهد ویرایش­ های بعدی این کتاب باشیم. امید است نقد حاضر در رفع کاستی­ها و ارتقاء این اثر در چاپ­های بعدی مؤثر واقع گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Book review "Management Information Systems in the sport"

نویسندگان [English]

 • Mahbobeh Jafarzadeh Zarandi 1
 • Mohammad Ebrahim Razaghi 2
1 Ph.D. Student of Sport Management at Kerman University
2 Ph.D. Student of Sport Management and Planning University of Tehran.
چکیده [English]

An analytic or critical review of a book or article is not primarily a summary; rather, it comments on and evaluates the work in the light of specific issues and theoretical concerns in a course. The present study is a critical analysis of the content, which, relating to implementation, is practical. For this purpose, Ghasemi Hamid, Keshkar Sara et al Management information systems in Sport. Tehran: Hatmi publication. 1393. 308 pages. ISBN 3-99-6904-600- 978 was selected and reviewed. The results in relation to authors, main focus of the book, analysis of similar works, and analysis of the structure as well as the content of the book, has been presented in some sections. On the whole, if useful, next editions of this book can be expected. It is hoped that the present reviewing will become successful at fixing shortcomings, leading to promotion of the book in later editions.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Book review
 • management information systems
 • Sports
 1. آصف زاده، سعید (1384). "تحلیل انتقادی مطالعات پژوهشی در علوم پزشکی". پژوهش در پزشکی (مجلۀ پژوهشی دانشکدۀ پزشکی) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشت درمانی شهید بهشتی. 29 (3). صص 195-201.
 2. ابراین، جیمز.ا و  ماراکاس، جورج (1392). "مبانی سیستم های اطلاعات مدیریت". مترجمان: امیر مانیان، مهدی فتاحی و بهاره واثق. تهران: انتشارات نگاه دانش.
 3. حکمت، نصرالله (1389). "نکاتی در باب نقد کتاب". عیار نقد (مجموعه مقالاتی در حوزۀ مبانی نظری نقد به قلم گروهی از نویسندگان) گردآوری علی اوجبی. دفتر دوم. تهران: خانۀ کتاب، 81-77 . 
 4. ذاکری، مصطفی (1388). "اصول، نتایج و گونه­های نقد". (مجموعه مقالاتی در حوزه مبانی نظری نقد به قلم گروهی از نویسندگان) گردآوری علی اوجبی. دفتر اول. تهران: خانۀ کتاب، 168-153.
 5. سرلک، محمد علی؛ فراتی، حسن (1387). "سیستم­های اطلاعات مدیریت پیشرفته". تهران: انتشارات دانشگاه پیام نور. چاپ اول.
 6. قاسمی، حمید؛ کشکر، سارا؛ اسماعیلی، محمد (1390). "ارتباطات عمومی در ورزش". تهران: انتشارات حتمی. چاپ اول.
 7. قاسمی، حمید؛ کشکر، سارا؛ ایزدپرست، لیلا (1393). "آئین نگارش زبان فارسی". تهران: انتشارات حتمی. چاپ اول
 8. قاسمی، حمید؛ کشکر، سارا؛ شریفی، مصطفی؛ کشاورز، حمید رضا (1389). "تصویربرداری ورزشی". تهران: انتشارات بامداد کتاب.
 9. قاسمی، حمید؛ کشکر، سارا (1391). "راهنمای پایان نامه با تأکید بر مدیریت ورزشی". تهران: انتشارات بامداد کتاب. چاپ دوم.
 10. کشکر، سارا؛ قاسمی، حمید؛ تجاری، فرشاد (1392). "مدیریت بازاریابی ورزشی". تهران: انتشارات علم و حرکت.
 11. لاودن، کنت؛ لاودن، جین (1388). "سیستم­های اطلاعات مدیریت". مترجمان: حبیب رودساز،سینا محمد نبی و امیر حسین بهروز. تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی.
 12. لاودن، کنت؛ لاودن، جین (1391). "سیستم­های اطلاعات مدیریت". مترجمان: اکبر مصطفوی و مجتبی حسینی. تهران: انتشارات فدک ایساتیس.
 13. علیمردانی، محمد؛ جعفری، علی (1393). "نقد کتاب نظام­های اطلاعات مدیریت در ورزش". مدیریت ارتباطات در رسانه ورزشی. صص 65-59. 
 14. دلاور، علی. "کارگاه فرا آمار در کنفرانس ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی" [sound file. (MP3)]. بی­جا. تاریخ مشاهده [ 29-28 ادریبهشت، 1390].
 15. رزاقی، محمد ابراهیم (1393). "نقدی بر کتاب ارتباطات عمومی در ورزش". مدیریت ارتباطات در رسانه ورزشی. صص 48-44.
 16. رضایی، ح (1386). "فناوری اطلاعات و نقش جدید معلمان". تکنولوژی آموزشی، دوره بیست و سوم، شماره 3. 
 17. مؤمنی، هوشنگ (1385). "سیستم­های اطلاعات مدیریت پیشرفته". تهران: انتشارات ستاره سپهر. چاپ دوم.
 18. مطلبی، پوریا (1394). "چگونه نقد کتاب بنویسیم؟". فصلنامه نقد کتاب (اطلاع­رسانی و ارتباطات). صص 268-261.
 19. همایون پور، هرمز(1388). "ضرورت و فواید نقد". عیار نقد (مجموعه مقالاتی در حوزۀ مبانی نظری نقد به قلم گروهی از نویسندگان). گردآوری علی اوجبی. دفتر اول. تهران: خانۀ کتاب، 353-249.
 20. یونسی، آریا (1394). "نقد کتاب­های تخصصی". فصلنامه نقد کتاب (اطلاع رسانی و ارتباطات). صص 259-253.
 21. Razaghi, M.E. (2014). "Evaluating the implementation of knowledge management in offices of youth and sport in Iran: Fuzzy logic method", International Journal of Sport Management, Recreation and Tourism, 16, pp 56-68.