نویسنده = بخشی چناری، امین رضا
تعداد مقالات: 3
1. مطالعه تطبیقی اقدامات و تجارب دیپلماسی ورزشی در جمهوری اسلامی ایران و کشورهای منتخب

دوره 7، شماره 3، بهار 1399، صفحه 15-27

10.30473/jsm.2019.48699.1349

شیرین زردشتیان؛ امین رضا بخشی چناری؛ حسین محمدی جامع


2. بررسی نقش رسانه بر نگرش زنان ایرانی نسبت به شرکت زنان مسلمان در مسابقات المپیک و جهانی

دوره 7، شماره 1، پاییز 1398، صفحه 43-50

10.30473/jsm.2019.42463.1278

حسین عیدی؛ امین رضا بخشی چناری؛ معصومه فدایی ده‌چشمه


3. ارائه راهکارهایی برای توانمندسازی و ارتقای دیپلماسی ورزشی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

دوره 6، شماره 3، بهار 1398، صفحه 15-22

10.30473/jsm.2019.42932.1288

امین رضا بخشی چناری؛ محمود گودرزی؛ سید نصرالله سجادی؛ مجید جلالی فراهانی