نویسنده = میرزازاده، زهراسادات
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل کیفیت روابط دوستانه در سازمان‌های ورزشی (موردمطالعه: اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی)

دوره 5، شماره 4، تابستان 1397، صفحه 41-52

زهراسادات میرزازاده؛ کیانوش شجیع؛ عمر علیزایی؛ امیر اکبرزاده