نویسنده = سجادی، سید نصرالله
تعداد مقالات: 2
1. ارائه راهکارهایی برای توانمندسازی و ارتقای دیپلماسی ورزشی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

دوره 6، شماره 3، بهار 1398، صفحه 15-22

10.30473/jsm.2019.42932.1288

امین رضا بخشی چناری؛ محمود گودرزی؛ سید نصرالله سجادی؛ مجید جلالی فراهانی


2. بررسی نقش رسانه‌های جمعی در توسعه ورزش همگانی (از دیدگاه دانشجویان دانشگاه تهران)

دوره 6، شماره 1، پاییز 1397، صفحه 34-42

10.30473/jsm.2018.5116

رضا شهبازی؛ جواد مصطفایی کیوی؛ روح الله دایی؛ نصرالله سجادی