نویسنده = مختاری دینانی، مریم
تعداد مقالات: 1
1. نقش رسانه‌های جمعی در توسعه گردشگری ورزشی استان اصفهان

دوره 6، شماره 4، تابستان 1398، صفحه 59-66

10.30473/jsm.2018.32330.1203

میترا ایرانپور مبارکه؛ ناهید اتقیا؛ مریم مختاری دینانی