نویسنده = حاجی انزهانی، سارا
تعداد مقالات: 1
1. بررسی و نقدکتاب مهارت‌های کاربردی مدیریت ورزشی

دوره 4، شماره 2، زمستان 1395، صفحه 30-39

لیلا ایزدپرست؛ سارا حاجی انزهانی