نویسنده = حسینی، مریم
تعداد مقالات: 4
1. تصویرسازی برند با تأکید بر عوامل هدایتی افراد مشهور ورزشی در تبلیغات رسانه‌ای

دوره 7، شماره 2، زمستان 1398، صفحه 29-40

10.30473/jsm.2019.46828.1330

لیلا بیرامی جغناب؛ جواد کریمی؛ مریم حسینی


4. بررسی نقش رسانه های جمعی در گرایش بانوان استان کرمانشاه به ورزش همگانی

دوره 4، شماره 2، زمستان 1395، صفحه 13-20

شیرین زردشتیان؛ مریم حسینی؛ جواد کریمی