نویسنده = کریمی، جواد
تعداد مقالات: 5
1. تبیین کاربردهای اینترنت اشیاء در صنعت ورزش ایران: رویکرد توسعه پایدار

دوره 7، شماره 3، بهار 1399، صفحه 40-50

10.30473/jsm.2020.45505.1320

احمد رضا ظهرابی؛ جواد کریمی؛ امیر محبی


2. تصویرسازی برند با تأکید بر عوامل هدایتی افراد مشهور ورزشی در تبلیغات رسانه‌ای

دوره 7، شماره 2، زمستان 1398، صفحه 29-40

10.30473/jsm.2019.46828.1330

لیلا بیرامی جغناب؛ جواد کریمی؛ مریم حسینی


5. بررسی نقش رسانه های جمعی در گرایش بانوان استان کرمانشاه به ورزش همگانی

دوره 4، شماره 2، زمستان 1395، صفحه 13-20

شیرین زردشتیان؛ مریم حسینی؛ جواد کریمی