نویسنده = حیدری نژاد، صدیقه
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر رسانه‌های جمعی بر کنترل فساد در ورزش فوتبال

دوره 3، شماره 4، تابستان 1395، صفحه 11-24

علیرضا زارع؛ صدیقه حیدری نژاد؛ رضوان شیرالی