نویسنده = زارع، علیرضا
تعداد مقالات: 2
1. رابطه نقش رسانه های جمعی و بروز رفتارهای خرافی بین بازیکنان فوتبال

دوره 5، شماره 2، زمستان 1396، صفحه 15-28

علیرضا زارع؛ صدیقه حیدری نژاد


2. تاثیر رسانه‌های جمعی بر کنترل فساد در ورزش فوتبال

دوره 3، شماره 4، تابستان 1395، صفحه 11-24

علیرضا زارع؛ صدیقه حیدری نژاد؛ رضوان شیرالی