نویسنده = قبادی یگانه، اکرم
تعداد مقالات: 4
1. بررسی اثر هواداری ورزشی و نگرش کلی به تبلیغات بر باورپذیری تبلیغات از طریق ورزش

دوره 7، شماره 3، بهار 1399، صفحه 110-120

10.30473/jsm.2019.44427.1309

اکرم قبادی یگانه؛ بهرام یوسفی؛ حبیب هنری؛ ولی ناصری پلنگرد


2. بررسی برند ستارگان ورزشی در برنامه‌های تبلیغاتی

دوره 4، شماره 1، پاییز 1395، صفحه 11-20

حسین عیدی؛ اکرم قبادی یگانه؛ فرهاد نظری


3. بررسی و مقایسه خدمات آنلاین و بازاریابی تحت وب در باشگاه های فوتبال ایران ،آلمان و انگلستان

دوره 3، شماره 1، پاییز 1394، صفحه 41-51

سعید خانمرادی؛ حسین عیدی؛ اکرم قبادی یگانه