نویسنده = پروین، نازدار
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی کیفیت وب‌سایت وزارت ورزش و جوانان با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی

دوره 4، شماره 4، تابستان 1396، صفحه 63-71

نازدار پروین؛ ابوالفضل فراهانی؛ ناهیده پروین؛ سامان ابراهیم حصاری


2. نقد کتاب: نظام های اطلاعات مدیریت در ورزش

دوره 2، شماره 4، تابستان 1394، صفحه 30-37

نازدار پروین؛ سعید حسنی