نویسنده = جعفرزاده زرندی، محبوبه
تعداد مقالات: 2
1. جایگاه آی تی در توسعه فرصت‌های کارآفرینی در ورزش

دوره 6، شماره 4، تابستان 1398، صفحه 15-28

10.30473/jsm.2019.44238.1304

محبوبه جعفرزاده زرندی؛ محمد ابراهیم رزاقی؛ اعظم میرزااکبری


2. نقدی بر کتاب " نظام های اطلاعات مدیریت در ورزش"

دوره 4، شماره 3، بهار 1396، صفحه 75-84

محبوبه جعفرزاده؛ محمد ابراهیم رزاقی