نویسنده = عباسی، آیدین
تعداد مقالات: 2
1. راه های پیشگیری و انواع سوء رفتارهای علمی

دوره 2، شماره 3، بهار 1394، صفحه 55-61

آیدین عباسی؛ مرتضی دوستی؛ بهنام زایر


2. عوامل فردی و انواع سوء رفتارهای علمی

دوره 2، شماره 2، زمستان 1393، صفحه 21-29

آیدین عباسی؛ فرزام فرزان؛ بهنام زائر